Nawigacja

Badania opinii społecznej

Potoczny obraz korupcji

Sondaż zrealizowano w dniach 11-13 stycznia 2003 r. na ogólnopolskiej losowej reprezentatywnej próbie 1007 mieszkańców Polski powyżej 15 roku życia.

Celem badania było ukazanie i zanalizowanie obrazu korupcji panującego w społeczeństwie. Przeprowadzony sondaż nawiązywał do wcześniejszych badań TNS OBOP nad postrzeganiem i potocznym obrazem korupcji w Polsce. Wspólnie obrazują one, jak zmienia się opinia Polaków na temat powszechności korupcji i ich odczucia z nią związane.

 

 

Pliki do pobrania

do góry