Nawigacja

Badania opinii społecznej

Postrzeganie korupcji w Polsce. Komunikat z badań CBOS

Sondaż jest częścią Badania „Aktualne problemy i wydarzenia” z 7-10 maja 2004 roku, przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie losowej 1006 dorosłych mieszkańców Polski.

Badanie sondowało opinie Polaków na temat skali zjawiska korupcji i ich doświadczeń z tym związanych. Komunikat z badania opracował Grzegorz Makowski.
 

 

Pliki do pobrania

do góry