Nawigacja

Badania opinii społecznej

Korupcja i afery korupcyjne w Polsce. Komunikat z badań CBOS

Sondaż jest częścią Badania „Aktualne problemy i wydarzenia” z 3-6 sierpnia 2001 roku, przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie losowo-adresowej 964 dorosłych mieszkańców Polski.

Celem badania było poznanie nastawienia społeczeństwa do zjawiska korupcji i nadużyć wśród urzędników zajmujących najwyższe stanowiska państwowe. Komunikat opracowała Anna Grudniewicz.

 

Pliki do pobrania

do góry