Nawigacja

Badania opinii społecznej

Zagrożenie korupcją w świetle badań kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli przeprowadzonych w roku 2004

Raport prezentuje wyniki badań kontrolnych przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli od stycznia 2004 do marca 2005 roku.

Celem kontroli było zbadanie zagrożenia korupcją i zidentyfikowanie mechanizmów korupcjogennych, których wyeliminowanie z działalności instytucji publicznych umożliwi ograniczenie korupcji w Polsce. Dokument opracowany został przez doradców prezesa NIK Ryszarda Grodzickiego i Józefa Płoskonkę.
 

Pliki do pobrania

do góry