Nawigacja

Badania opinii społecznej

Zmiany w potocznym obrazie korupcji

Sondaż zrealizowano w dniach 9-11 sierpnia 2003 r. na ogólnopolskiej losowej reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski powyżej 15 roku życia.

Celem badania było ukazanie i zanalizowanie społecznego odczucia występowania zjawiska korupcji. Przeprowadzony sondaż nawiązywał do wcześniejszych badań TNS OBOP nad postrzeganiem korupcji w Polsce. Wspólnie obrazują one, jak zmienia się opinia Polaków na temat powszechności korupcji i ich odczucia z nią związane.

Pliki do pobrania

do góry