Nawigacja

na świecie

INDIE - Anti Corruption Bureau (Radżastan)

W indyjskim stanie Radżastan pierwsze zręby instytucjonalizacji walki z korupcją miały miejsce już w 1949 roku, kiedy to w strukturze policji wyodrębniono komórkę antykorupcyjną. W kolejnych latach podlegała ona szeregowi reform i przeobrażeń, aż w 1998 roku rządowe rozporządzenie przemianowało Stanowe Biuro Śledcze (State Bureau of Investigation) na Biuro Antykorupcyjne (Anti Corruption Bureau), w której to postaci funkcjonuje po dziś dzień.

Zadanie, jakie postawiono przed Biurem, to egzekucja przestrzegania zapisów Ustawy o Zapobieganiu korupcji poprzez wykrywanie praktyk korupcyjnych pośród pracowników administracji stanowej oraz wzmacnianie mechanizmów prewencyjnych obowiązujących w jej strukturach.

Na czele Biura stoi Dyrektor Generalny wraz ze swoim zastępcą. W skład struktury organizacyjnej Biura wchodzi komórka prawna, komórka odpowiedzialna za technikę operacyjną i wsparcie techniczne oraz 2 specjalne komórki śledcze. W instytucji pracuje około 700 osób.

Siedziba Biura mieści się w Jaipur, stolicy stanu. Poza swoją siedzibą dysponuje ono szeregiem delegatur odpowiadającym podziałowi administracyjnemu stanu na dystrykty.

Anti Corruption Bureau

do góry