Nawigacja

na świecie

INDIE - Anti-Corruption Bureau (Andhra Pradesh)

W indyjskim stanie Andhra Pradesh funkcjonuje instytucja antykorupcyjna o popularnej nazwie Anti-Corruption Bureau (Biuro Antykorupcyjne). Jest to wyspecjalizowana agencja powołana do walki z problemem korupcji wśród urzędników pracujących w administracji stanowej, jak również wśród osób prywatnych, jeśli popełniają przestępstwa przewidziane przez Ustawę o Zapobieganiu Korupcji z 1988 roku.

Biuro powstało w styczniu 1961 roku, podlega bezpośrednio pod Departament Administracji rządu stanu Andhra Pradesh. Na jego czele stoi Dyrektor Główny, który ma jednego zastępcę. Jegofunkcjonariusze to zarówno technicy, inżynierowie, jak i księgowi oraz prawnicy służący swoją wiedzą w przypadku postępowań przed sądem lub trybunałem dyscyplinarnym. Biuro dzieli się na 15 oddziałów terenowych, którym podlega od 1 do 3 dystryktów. Centrala znajduje się w stolicy stanu, mieście Hajdarabad.

Jako, że nadzoruje ono przestrzeganie Ustawy o Zapobieganiu Korupcji, wyposażono je w uprawnienia do gromadzenia informacji, wszczynania dochodzeń i postępowań kontrolnych. Powodem do rozpoczęcia działalności weryfikacyjnej może być doniesienie złożone przez różne instytucje administracji publicznej lub przez osoby prywatne, jeśli tylko zawiadomienie jest weryfikowalne. Prowadzone dochodzenia dotyczą przypadków defraudacji oraz majątku pochodzącego z  przestępczego źródła (na podstawie deklaracji majątkowych). Ponadto Biuro może prowadzić regularny nadzór czy niespodziewane kontrole w obszarach szczególnie narażonych na korupcję.

Z przeprowadzonego dochodzenia Biuro składa rządowi raport i w zależności od zgromadzonego materiału dowodowego podejmowane są dalsze kroki: wniesienie oskarżenia lub umorzenie śledztwa. Jednak nawet jeśli dowody są nie wystarczające do wszczęcia procedury sądowej, mogą one posłużyć do wyciągnięcia wobec danej osoby konsekwencji dyscyplinarnych przez odpowiednie organy.

Anti-Corruption Bureau

do góry