Nawigacja

na świecie

INDIE - Directorate of Vigilance and Anti-Corruption

Wydział Nadzoru i Walki z Korupcją (Directorate of Vigilance And Anti-Corruption, DVAC) jest instytucją antykorupcyjną funkcjonującą w indyjskim stanie Tamil Nadu. Ustanowiony został przez władze stanowe w 1964 roku, mając realizować postulaty zgłaszane przez Komitet Zapobiegania Korupcji.

 

W ramach administracji stanowej funkcjonuje on jako oddzielny departament, do którego zadań należy zwalczanie korupcji w administracji publicznej. Jego jurysdykcji podlegają przypadki, w które uwikłani są urzędnicy administracji stanowej, jak również urzędnicy szczebla centralnego, jeśli w tym współuczestniczą. W takim jednak przypadku DVAC informuje o postępowaniu względem urzędników rządowych Centralne Biuro Śledcze (CBI), w którego gestii znajduje się wykrywanie korupcji na szczeblu państwowym. DVAC podlega kontroli rządu poprzez Departament Kadr i Reformy Administracyjnej. W kwestii dochodzeń prowadzonych względem urzędników, sprawozdania z ich wyniku przekazywane są Centralnej Komisji Nadzoru (CVC) w celu podjęcia dalszych działań. Wydział zajmuje się także gromadzeniem informacji i danych statystycznych na potrzeby prowadzenia dochodzeń w przypadkach łapówkarstwa oraz innych przestępstw wymienianych przez Ustawę o Zapobieganiu Korupcji oraz wszczynaniem dochodzeń na podstawie doniesień złożonych przez mieszkańców lub instytucje rządowe, odnoszących się do korupcji lub przekroczenia uprawnień w administracji.

Procedura zazwyczaj ma postać dochodzenia wstępnego, a gdy ono wykaże dowody wskazujące na złamanie prawa, przeprowadzane jest postępowanie szczegółowe. W przypadku potwierdzenia podejrzeń wszczynane jest pełnoprawne dochodzenie na podstawie Kodeksu Postępowania Karnego. W toku śledztwa Wydział może posługiwać się kontrolą deklaracji majątkowych i stanu posiadania podejrzanych, analizować ich czynności służbowe oraz zastawiać pułapki, takie jak kontrolowane wręczanie łapówek oraz przeprowadzać niezapowiedziane kontrole.

Na czele DVAC stoi dyrektor. Do pomocy ma 2 zastępców w różnych stopniach, którzy za zadanie mają koordynować funkcjonowanie odpowiednich komórek organizacyjnych oraz nadzorować ważniejsze śledztwa. Zasadniczo w Wydziale wyróżnia się 4 skrzydła odpowiedzialne za inną część jego pracy:

  • Administracyjne,
  • Dochodzeniowe,
  • Prawne,
  • Techniczne.

Ponadto, operacje prowadzone w terenie podlegają odpowiednio jednemu z 3 wydzielonych dowództw: Centralnemu, które obejmuje także kwaterę główną, Południowemu oraz Zachodniemu. Niezależnie od nich funkcjonują 2 komórki prowadzące operacje specjalne.

Siedziba Wydziału ulokowana jest w stolicy stanu, mieście Madras.

Directorate of Vigilance And Anti-Corruption

do góry