Nawigacja

na świecie

INDIE - Anti Corruption Bureau (Maharashtra)

Anti Corruption Bureau (ACB) - Biuro Antykorupcyjne funkcjonuje w indyjskim stanie Maharashtra. Powstało na mocy rozporządzenia rządu stanowego z listopada 1957 roku. Krok ten spowodowany był wzrostem skali korupcji w okresie II wojny światowej i po niej. Uosabia ono wagę, jaką rząd przykłada do przejrzystości życia publicznego i walki z korupcją.

Do głównych funkcji Biura należy:

  • gromadzenie informacji w celu wykrywania przypadków korupcji wymienionych przez Ustawę o Zapobieganiu Korupcji z 1988 roku i prowadzanie w tych sprawach dochodzeń,
  • inicjowanie dochodzeń w sprawie doniesień o podejrzenie zaistnienia korupcji, nadużyć i malwersacji złożonych przez obywateli lub urzędników.

Ze względu na szczupłość kadr, Biuro jedynie wspomaga działalność kontrolną w instytucjach, a przejmuje te sprawy, które ze względu na swą złożoność nie mogą zostać przeprowadzone przez organy kontroli wewnętrznej.

Na czele Biura stoi Dyrektor, który na swoje stanowisko wyznaczany jest przez rząd stanowy. Swoje funkcje ogólnego kierownictwa Biurem sprawuje on niezależnie od działającej w stanie policji (aczkolwiek nosi on, jak i wszyscy oficerowie policyjny stopień), a podlega bezpośrednio Departamentowi Spraw Wewnętrznych rządu. Do pracy w nim oddelegowywani są policjanci oraz pracownicy departamentów rządowych (np. Skarbowego) w celu prowadzenia dochodzeń wspólnie z oficerami Biura, jak i służenia radą.

Generalnie podmiotem aktywności ACB jest działalność urzędników i urzędów szczebla stanowego oraz lokalnego, a także podmioty ustawowe gospodarujące mieniem i funduszami stanowymi. W przypadkach jednak, gdy na gorącym uczynku popełniania przestępstwa korupcji złapany zostanie urzędnik szczebla centralnego, lub zachodzi uzasadnione podejrzenie, że może on zniszczyć dowody lub utrudniać śledztwo Biuro ma możliwość  podjąć wobec niego odpowiednie kroki - jeśli wymaga tego dobro śledztwa - nawet przed nawiązaniem współpracy z Centralnym Biurem Śledczym, w którego kompetencjach leży aktywność tychże funkcjonariuszy państwowych.

Siedziba Biura mieści się w stolicy stanu, Bombaju. Poza centralą funkcjonuje 7 oddziałów zamiejscowych.

Anti Corruption Bureau

do góry