Nawigacja

na świecie

INDIE - Anti Corruption Bureau (Gudżarat)

Zwalczające korupcję w stanie Gudżarat Anti Corruption Bureau (Biuro Antykorupcyjne) powstało 30 września 1963 roku, w konsekwencji wydzielenia się tego stanu po podziale stanu Bombaj. Biuro podlega pod Departament Spraw Wewnętrznych Gudżaratu.

Głównym zadaniem powierzonym tej instytucji jest zapobieganie przestępczości korupcyjnej w jednostkach administracji stanowej, w przedsiębiorstwach należących do władz stanowych, jak również w jednostkach władzy centralnej działających na terenie Gudżaratu oraz organizacjach pozarządowych i podmiotach, będących beneficjentami funduszy stanowych lub centralnych.

W tym celu Biuro wyposażono w kompetencje do prowadzenia czynności dochodzeniowo-śledczych, na podstawie ustawy Prevention of Corruption Act z 1988 roku (włącznie z przeprowadzaniem operacji specjalnych, jak kontrolowane wręczenie). Ponadto Biuro upoważnione jest do przyjmowania obywatelskich doniesień odnośnie przypadków przestępczości korupcyjnej oraz podejmowania działań sprawdzających informacje zawarte w składanych przez stanowych urzędników oświadczeniach majątkowych.

Na dyrektora Biura wyznaczany jest oficer policji przynajmniej w stopniu Dyrektora Głównego Policji.

Siedziba Biura mieści się w mieście Ahmedabad. Ponadto na terenie stanu rozmieszczonych jest 5 delegatur oraz szereg pomniejszych posterunków.


Anti Corruption Bureau

 

 

 

 

 

do góry