Nawigacja

na świecie

HONGKONG - Indep. Commission Against Corruption

Independent Commission Against Corruption (Niezależna Komisja Przeciwko Korupcji) została utworzona w lutym 1974 roku na mocy zarządzenia o Niezależnej Komisji Przeciwko Korupcji. Bodźcem do jej powołania był skandal związany z ucieczką skorumpowanego szefa policji oraz raport podsumowujący zarządzone w jego wyniku dochodzenie.

Na jej misję składają się trzy elementy: wykrywanie i zwalczanie korupcji, prewencja oraz akcje edukacyjno-wychowawcze skierowane do społeczeństwa. Charakter misji Komisji odzwierciedlony jest w jej strukturze organizacyjnej, na którą składają się 3 główne departamenty:
 

Departament Operacyjny - jest ramieniem śledczym ICAC, który ma za zadanie:

  • gromadzenie i rozpatrywanie podejrzeń o korupcję,
  • przeprowadzanie dochodzeń w przypadku zarzutów o korupcję,
  • przeprowadzanie dochodzeń w przypadku szantażu dokonanego przez osobę na stanowisku publicznym,
  • przeprowadzanie dochodzeń w przypadku zachowania osoby na stanowisku publicznym, które pozostaje w związku bądź sprzyja przestępstwu korupcji;

Departament Zapobiegania Korupcji - zajmuje się:

  • badaniem procedur obowiązujących w organach rządowych i administracji publicznej oraz korygowaniem tych, które mogą sprzyjać korupcji,
  • na wniosek organizacji pozarządowych lub osób prywatnych doradzaniem, jak przeciwdziałać korupcji;

Departament Kontaktów ze Społeczeństwem - skupia się na:

  • informowaniu społeczeństwa o złu, jakim jest korupcja,
  • zjednywaniu poparcia społecznego dla walki z korupcją.

Ważne jest to z punktu widzenia przeobrażania mentalności społecznej i podejścia do zjawiska korupcji. Uznano bowiem, że zapobieganie jest równie ważne, co działania odstraszające, a wojna przeciw korupcji może zostać wygrana tylko w przypadku zmiany podejścia ludzi do łapownictwa. Strategia ta okazała się skuteczną i obowiązuje do dnia dzisiejszego.

Niezależność Komisji gwarantowana jest przez Ustawę Zasadniczą, odpowiednik konstytucji Hongkongu. Podlega bezpośrednio szefowi miejscowej administracji, który powołuje i odwołuje jej szefa. Zgodnie z zarządzeniem konstytuującym ICAC, szefowi podlega jego zastępca oraz tylu funkcjonariuszy, ilu uzna za stosowne. Na chwilę obecną ICAC zatrudnia ok. 1200 osób.
 

Independent Commission Against Corruption

 

do góry