Nawigacja

na świecie

HONDURAS - Consejo Nacional Anticorrupcion

W 2000 roku rząd Hondurasu przedsięwziął szereg niezbędnych czynności, mających na celu wprowadzenie reform, które promowałyby udział społeczeństwa obywatelskiego w zakresie wdrożenia i rozwoju Krajowego Planu Antykorupcyjnego.

Consejo Nacional Anticorrupcion (CNA) - Krajowa Rada Antykorupcyjna została utworzona z inicjatywy prezydenta Roberto Carlosa Floresa (1998-2010) na podstawie dekretu 015-2001, a następnie mocą ustawy nr 1907-2005, podpisanej przez prezydenta Ricardo Maduro Joest, w marcu 2005 roku rozpoczęła swoją działalność.

Celem CNA jest wspieranie rządu i społeczeństwa obywatelskiego w usprawnianiu procesów, przejrzystości oraz kontroli społecznej jako mechanizmu zapobiegania, kontroli i zwalczania korupcji poprzez skuteczne formułowanie zgłoszeń, kierowanie skarg, prowadzenie śledztw specjalnych oraz konkretnej działalności medialnej i edukacyjnej.

W skład Zgromadzenia Generalnego CNA wchodzi 12 przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz Kościołów i Związków Wyznaniowych:

 • Arcybiskup Tegucigalpa,
 • Braterstwo Ewangeliczne Hondurasu,
 • Rada Prywatnych Przedsiębiorców Hondurasu,
 • Rada Rektorów Uniwersytetów,
 • Związek Pracowników Hondurasu,
 • Rada Koordynatorów Organizacji Rolników Hondurasu,
 • Związek Nauczycieli Szkolnictwa Hondurasu,
 • Związek Organizacji Prywatnych na rzecz Rozwoju Hondurasu,
 • Stowarzyszenie Krajowe Urzędników Hondurasu,
 • Stowarzyszenie Rad Gminnych Hondurasu,
 • Krajowe Forum Wspólnoty,
 • Stowarzyszenie Mediów.

Consejo Nacional Anticorrupcion
 

do góry