Nawigacja

na świecie

INDONEZJA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi (Komisja do spraw Zwalczania Korupcji, Corruption Eradication Commission) została powołana do życia z zamiarem przeciwdziałania korupcji w sposób systematyczny i wszechstronny. Misją Komisji jest usunięcie wszelkich przeszkód stojących na drodze do skutecznej walki z korupcją. Z tego też względu Komisja stosuje kompleksowe podejście do zadania, które do współdziałania zachęcać będzie społeczeństwo, administrację publiczną oraz świat biznesu. Bez ich pomocy realizacja zadania walki z korupcją nie jest możliwa.

Komisji powierzono wykonywanie następujących zadań:

  • koordynowanie działania instytucji upoważnionych do walki z korupcją w celu jej wyplenienia,
  • nadzorowanie działalności instytucji do walki z korupcją,
  • prowadzenie dochodzeń oraz wnoszenie aktów oskarżenia wobec zaistnienia przestępstwa korupcji,
  • podejmowanie działań prewencyjnych,
  • monitorowanie administracji publicznej.

By wywiązać się z powierzonych obowiązków Komisję upoważniono do:

  • koordynowania dochodzeń oraz przewodu sądowego po wniesieniu oskarżenia o korupcję,
  • wprowadzenia systemu informowania o korupcji w celu jej eliminacji,
  • żądania informacji o działalności instytucji,
  • organizowania spotkań z instytucjami upoważnionymi do walki z korupcją w celu wymiany informacji,
  • żądania sprawozdań od instytucji zaangażowanych w ściganie korupcji.

Siedziba Komisji znajduje się w Jakarcie.

Komisi Pemberantasan Korupsi

do góry