Nawigacja

na świecie

INDIE - Vigilance and Anti-Corruption Bureau (Kerala)

Vigilance and Anti-Corruption Bureau (Biuro Nadzoru i Zapobiegania Korupcji) jest głównym podmiotem do zwalczania korupcji w administracji publicznej indyjskiego stanu Kerala. Utworzone zostało na mocy zarządzenia rządu stanowego z grudnia 1964 roku, kiedy to nakazano wyodrębnienie odpowiedniej struktury z szeregów policji.

Biuro ma status niezależnego organu w ramach administracji Kerali. Pracami Biura kieruje dyrektor, który musi być w stopniu odpowiadającym generałowi policji. Do dyspozycji ma on 4 zastępców.

Poza przypadkami łapownictwa, do zadań organu należy wykrywanie i zwalczanie takiego typu działań, jak nadużywanie stanowiska, zaniedbanie obowiązków, sprzeniewierzenie środków publicznych, niewłaściwe nimi gospodarowanie ze szkodą dla interesu publicznego oraz ukrywanie majątku i wzbogacenie ponad miarę wynikającą z zajmowanego stanowiska. Działania podejmuje z własnej inicjatywy na bazie zgromadzonych informacji lub doniesień z zewnątrz, albo z polecenia władz stanowych.

Siedziba Biura mieści się w stolicy stanu, mieście Thiruvananthapuram. Dodatkowo funkcjonują 3 delegatury w Kottayam, Ernakulam i Kozhikode. Każda z 4 jednostek nadzoruje pracę komórek terenowych w regionie, za który odpowiada. Ponadto w centrali działa jednostka wsparcia, która wspomaga komórki terenowe w pracy analitycznej i dochodzeniowo-śledczej, oraz jednostki: wywiadowcza, prawna i teleinformatyczna.

Vigilance and Anti-Corruption Bureau

do góry