Nawigacja

na świecie

MALEDIWY - aencTi-korwpcxwnc komixwnc

We wrześniu 2008 r. parlament Malediwów uchwalił ustawę powołującą aencTi-korwpcxwnc komixwnc, czyli Komisję Antykorupcyjną. Tym samym zmienił podstawy prawa antykorupcyjnego, jakimi rządziły się Malediwy, gdyż pozbawił prezydenta prawa do wydawania zarządzeń w sprawie zapobiegania i zwalczania korupcji oraz zlikwidował dotychczas istniejącą instytucję antykorupcyjną, jaką była Rada Antykorupcyjna.

Obowiązki Komisji obejmują:

 • prowadzenie dochodzeń w przypadku podejrzeń o zaistnienie korupcji – z własnej inicjatywy lub na podstawie złożonego doniesienia;
 • współpracę z innymi służbami, jeśli w trakcie dochodzenia zajdzie taka konieczność, oraz z prokuratorem generalnym;
 • prowadzenie badań opinii społecznej i analiz oraz działalności doradczej na temat sposobów zwalczania korupcji;
 • prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej na temat skutków korupcji w społeczeństwie;
 • organizowanie wykładów, warsztatów i programów podnoszących świadomość społeczną na temat korupcji;
 • publikację sprawozdań z działalności oraz innych koniecznych informacji;
 • sprawowanie wszystkich funkcji koniecznych do realizacji nałożonych na nią powinności;
 • wdrażanie i monitoring realizacji ustawy o zapobieganiu i zakazie korupcji.

Komisja jest instytucją niezależną i bezstronną. W jej skład wchodzi 5 komisarzy, którzy spośród siebie wybierają prezydenta i jego zastępcę. Nominowani są przez prezydenta, jednak by móc objąć swą funkcję, muszą najpierw zostać zaakceptowani przez parlament. Prezydent Komisji przewodniczy jej posiedzeniom i zadaniuje poszczególnych członków. Komisji podlegają 4 sekcje:

 • administracyjno-budżetowa, która poza sprawami administracyjnymi zajmuje się kwestiami finansowymi, planowania wydatków i gospodarowania oraz zamówień;
 • IT, przygotowująca analizy i ekspertyzy z dziedziny informatyzacji i technologii;
 • operacyjna, przyjmująca i analizująca doniesienia o korupcji, prowadząca dochodzenia oraz składająca raporty z ich rezultatów;
 • prewencji, której zadaniem jest podejmowanie wszelkich działań służących zapobieganiu korupcji oraz prowadzenie kampanii i programów edukacyjno-informacyjnych.

Siedziba Komisji znajduje się w Male, stolicy Malediwów.


aencTi-korwpcxwnc komixwnc

do góry