Nawigacja

na świecie

NAMIBIA - Anti-Corruption Commission

W Namibii Anti-Corruption Commission (ACC) – Komisja Antykorupcyjna – powstała na mocy ustawy antykorupcyjnej (Anti-Corruption Act) z 2003 r., zaś swoją działalność rozpoczęła w lutym 2006 r. Jest to niezależna i bezstronna instytucja powołana do zwalczania i zapobiegania korupcji.

W skład Komisji wchodzi Dyrektor, jego zastępca oraz inny personel. Dyrektor, wraz ze swoim zastępcą, są wybierani przez parlament na wniosek prezydenta.

Ustawa określa funkcje Komisji następująco:

  • przyjmowanie i badanie doniesień o zaistnieniu korupcji;
  • rozstrzyganie, czy na podstawie doniesienia wszczynać dochodzenie, a także czy przeprowadzić je powinna Komisja czy inny organ;
  • porozumiewanie się, współpraca i wymiana informacji z innymi organami i instytucjami zajmującymi się korupcją;
  • przeprowadzanie dochodzenia w sprawie postępowania każdej osoby (zarówno pracownika sektora publicznego, jak i prywatnego), która mogła być zaangażowana w korupcję;
  • zbieranie informacji;
  • przekazywanie spraw Prokuratorowi Generalnemu w przypadku stwierdzenia zaistnienia korupcji;
  • podejmowanie kroków służących zapobieganiu korupcji w instytucjach publicznych i prywatnych, w tym: analizowanie obowiązujących w nich praktyk i procedur, by zmniejszyć szansę zaistnienia korupcji; doradztwo w kwestii zapobiegania korupcji; edukowanie społeczeństwa na temat skutków i kosztów korupcji; wzmacnianie społecznego poparcia dla walki z korupcją;
  • edukowanie społeczeństwa na temat funkcji Komisji.

Dyrektor we współdziałaniu z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów jest zobowiązany do przygotowywania i wdrażania procedur antykorupcyjnych, takich jak kodeks postępowania w instytucjach publicznych oraz prywatnych – w celu wzmocnienia ich przejrzystości. Może on także zobowiązać podejrzaną osobę do sporządzenia deklaracji majątkowej, którą następnie Komisja jest upoważniona zweryfikować.

Komisja posiada konkretne prerogatywy dochodzeniowo-śledcze. Może prowadzić dochodzenia w sprawach dotyczących instytucji publicznych i prywatnych. Upoważniona jest do zatrzymania, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie dokonania aktu korupcji lub jego zamiaru. Przestępstwo korupcji, zgodnie z namibijskim kodeksem karnym, jest zagrożone grzywną w wysokości do 500 tysięcy dolarów namibijskich oraz karą więzienia do 25 lat.

Siedziba Komisji mieści się w Windhuk, stolicy Namibii.


Anti-Corruption Commission

do góry