Nawigacja

na świecie

NIDERLANDY - Rijksrecherche

Rijksrecherche (RR) – Krajowa Służba Antykorupcyjna, działająca jako odrębny departament śledztw wewnętrznych policji, powstała w 1996 r. Jest niezależną instytucją policyjną, działającą w strukturach Ministerstwa Sprawiedliwości, którą nadzoruje Rada Prokuratorów Generalnych.

Na czele Rijksrecherche stoi dyrektor. W strukturach RR działa sekretariat zarządzania, szef zarządu operacyjnego i szef działu śledztw, któremu podporządkowane są 4 oddziały regionalne. Szefowi działu śledczego podlega zarząd wsparcia odpowiedzialny za wywiad kryminalny, analizę operacyjną i strategiczną, śledztwa finansowe, analizę wzorów przestępczości oraz współpracę międzynarodową.

RR jest odpowiedzialna za prowadzenie dochodzeń w sprawach podejrzeń złamania prawa karnego przez funkcjonariuszy publicznych i osoby pełniące funkcje publiczne. Dochodzenia te dotyczą szeroko rozumianej spójności i wiarygodności systemu prawa i administracji publicznej.

Krajowa Służba Antykorupcyjna jest gwarantem, że śledztwo w przypadku, kiedy wiarygodność organu publicznego jest zagrożona, będzie prowadzone całościowo. Przykładowe sprawy leżące w kompetencjach RR dotyczą:

  • aktów kryminalnych w powiązaniu z pełnieniem funkcji publicznej przez osobę podejrzaną;
  • spraw, w których dopuszcza się tymczasowe aresztowanie;
  • śledztw, w których podejrzanym jest osoba publiczna;
  • użycia broni palnej, związanego z działaniem rządu;
  • poważnych uszczerbków na zdrowiu powstałych w wyniku działań rządu;
  • poważnych uszczerbków na zdrowiu powstałych u funkcjonariusza publicznego w wyniku konfrontacji z cywilami;
  • przypadków śmierci podczas zatrzymania w policyjnym areszcie śledczym.

Rijksrecherche otrzymuje polecenia wszczęcia dochodzeń od Komitetu Sterującego, w którego skład wchodzą:

  • prezes Rady Prokuratorów Generalnych,
  • prokurator generalny (szef Biura Prokuratury Krajowej),
  • dyrektor Krajowego Departamentu Śledztw Wewnętrznych.

Zadaniem tej służby jest – poprzez gromadzenie i analizę informacji – wykrywanie i rozwiązywanie spraw związanych z korupcją w aparacie państwowym. Kompetencje służby zostały rozszerzone poza sprawy związane z funkcjonariuszami publicznymi na rodzimym gruncie i mogą dotyczyć także przekupstwa zagranicznego urzędnika, jak również współpracy z odpowiednimi organizacjami innych krajów.

Formacja ta liczy około 130 funkcjonariuszy.

Siedziba Rijksrecherche mieści się w Hadze.


Źródła:  http://www.om.nl; European Partners Against Corruption Contact Catalogue. Police Oversight Bodies and Anti-Corruption Authorities, EU and Council of Europe countries, EPACSecretariat, BMI/BIA, Austria, Wiedeń 2009, s. 52, 112.

do góry