Nawigacja

na świecie

SIERRA LEONE - Anti-Corruption Commission

Anti-Corruption Commission (ACC), czyli Komisja Antykorupcyjna, jest niezależnym organem powołanym do życia w marcu 2000 r. na podstawie ustawy antykorupcyjnej. Do jej zadań należy badanie doniesień o korupcji wśród urzędników państwowych. Ponadto podejmuje działania prewencyjne i edukacyjne oraz dba o poparcie społeczne dla walki z korupcją. Dąży do skutecznego zapobiegania korupcji na wszystkich szczeblach. Misją ACC jest skuteczne zapobieganie korupcji i kontrola tego zjawiska we wszystkich jego postaciach w Sierra Leone. W tym celu kieruje się trójczłonową strategią, na którą składa się edukacja, prewencja i zwalczanie korupcji. Na czele Komisji stoi Komisarz, który jest wyznaczany na to stanowisko przez prezydenta za zgodą parlamentu.

W swojej działalności Komisja kieruje się 4 zasadami:

  • najwyższej jakości – mając świadomość, że jest odpowiedzialna przed społeczeństwem, swoje obowiązki spełnia niezwłocznie, kompetentnie i efektywnie;
  • profesjonalizmu – wszyscy oficerowie swoje obowiązki wypełniają rzetelnie, profesjonalnie, kompetentnie i obiektywnie;
  • legalizmu – ACC stosuje się do rządów prawa, respektuje prawa człowieka, nie czyniąc żadnego zróżnicowania ze względu na płeć, rasę czy religię;
  • partnerstwa – Komisja zmierza do nawiązania współpracy z organizacjami i instytucjami z sektora prywatnego i państwowego.

Na strukturę organizacyjną Komisji składa się Departament Prewencji, Departament Społeczny, Departament Kadr i Administracji oraz Departament Dochodzeniowo-Karny.

Departament Prewencji podejmuje wszelkie stosowne działania, by zapobiegać wystąpieniu zjawiska korupcji w organach administracji publicznej, z wydawaniem zaleceń włącznie. Podejmuje trzy typy działań:

  • reaktywne – rekomendacje czy przyjmowanie skarg;
  • przegląd ustawodawstwa;
  • aktywne – inicjatywy rozwijające aktywność społeczną.

Strategicznym celem Departamentu Społecznego jest zmiana podejścia społecznego do korupcji dzięki akcjom edukacyjnym wyczulającym na to zagrożenie. Ponadto zabiega o poparcie społeczne dla swojej misji oraz dba o wizerunek Komisji, dzięki czemu podnosi poziom zaufania do niej i do jej przedsięwzięć.

Departament Kadr i Administracji zapewnia wsparcie infrastrukturalne dla operacji inicjowanych przez Komisję.

Departament Dochodzeniowo-Karny prowadzi dochodzenia w przypadku podejrzenia o korupcję. Świadczy także pomoc prawną funkcjonariuszom w całym toku trwania śledztwa, zaś prokuraturze przedstawia wyniki dochodzenia w celu rozważenia wniesienia oskarżenia.

Ustawa przewidziała także powołanie Komitetu Doradczego, który ma doradzać Komisji w kwestiach strategicznego planowania. Składa się on z osób o dużym autorytecie w społeczeństwie.

Jurysdykcją Komisja obejmuje cały obszar państwa, jednak ze względów finansowych poza stolicą Freetown posiada tylko jedno biuro terenowe w mieście Bo.


Anti-Corruption Commission

do góry