Nawigacja

na świecie

WLK. BRYTANIA - Serious Fraud Office

Serious Fraud Office (SFO) – Urząd ds. Poważnych Przestępstw Gospodarczych jest niezależnym departamentem rządowym, który zajmuje się prowadzeniem dochodzeń i ściganiem przestępstw gospodarczych. Na czele Urzędu stoi dyrektor, ustanowiony przez Ministra Sprawiedliwości i przed nim też odpowiedzialny. Minister Sprawiedliwości jest powoływany przez premiera i przed nim odpowiada m.in. za działalność Urzędu. Jurysdykcji Urzędu ds. Poważnych Przestępstw Gospodarczych podlega Anglia, Walia
i Irlandia Północna. Nie podlega jej natomiast Szkocja, Wyspa Man czy Wyspy Normandzkie. Urząd rozpoczął swoją działalność w kwietniu 1988 r. Był odpowiedzialny za prowadzenie dochodzeń i ściganie największych przestępstw gospodarczych w historii Wielkiej Brytanii. Urząd oraz jego uprawnienia zostały ustanowione przez Criminal Justice Act z 1987 r.

W skład struktury Urzędu wchodzą cztery wydziały operacyjno-śledcze, z których każdy podlega wicedyrektorowi Urzędu. Każdy Wydział zawiera zespoły, w skład których wchodzą specjaliści z zakresu różnych dziedzin, w szczególności prawnicy oraz śledczy z zakresu finansów.

Każdy wydział operacyjny zajmuje się sprawami przestępstw gospodarczych popełnionych w obrębie właściwego dla niego obszaru geograficznego na terenie kraju, w zakresie, w jakim podlega jurysdykcji Urzędu.

Chociaż wiele spraw bierze swój początek w Londynie, to dzielone są one pomiędzy poszczególne wydziały. Urząd posiada specjalne uprawnienia określone w części 2 Criminal Justice Act. Jest to m.in. uprawnienie żądania odpowiedzi na pytania, dostarczania informacji lub wydawania dokumentów na potrzeby dochodzenia.

W celu wykonania tych uprawnień stosuje się pisemne zawiadomienie. Wiele takich zawiadomień adresowanych jest do banków, instytucji finansowych, księgowych lub innych osób, które z uwagi na wykonywanie swoich obowiązków mogły wejść w posiadanie informacji lub dokumentów dotyczących domniemanego przestępstwa gospodarczego.

Uprawnienia określone w części 2 Criminal Justice Act mogą zostać wykorzystane jedynie w przypadku domniemania popełnienia przestępstwa, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że jest to poważne lub skomplikowane przestępstwo gospodarcze. Około 65 procent prowadzonych przez Urząd spraw ma wymiar międzynarodowy. Urząd współpracuje z organami jurysdykcji krajowej, ale również z organami międzynarodowymi, takimi jak Europejski Urząd ds. Przeciwdziałania Nadużyciom – OLAF. Współpraca zawodowa z odpowiednikami Urzędu w innych krajach odbywa się głównie w ramach umowy o wzajemnej pomocy prawnej (Mutual Legal Assistance Treaty). Oznacza to, że organy w różnych krajach mogą się zwracać wzajemnie do siebie w celu prowadzenia dochodzeń w zakresie własnej jurysdykcji.

Urząd może pomagać zagranicznym organom, używając uprawnień dochodzeniowych zgodnie z częścią 2 Criminal Justice Act z 1987 r. Aby otrzymać taką pomoc, organ powinien uprzednio złożyć prośbę do Urzędu Centralnego Wielkiej Brytanii w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Jeśli sprawa zostaje skierowana do SFO, wówczas bada ono sprawę i ocenia, w jakim zakresie może udzielić pomocy.

Urząd nie prowadzi każdej sprawy o podejrzenie popełnienia przestępstwa gospodarczego. W jego zainteresowaniu znajdują się poważne i skomplikowane przestępstwa gospodarcze. O przyjęciu konkretnej sprawy decydują następujące kwestie:

  • czy wartość domniemanego przestępstwa gospodarczego przekracza 1 milion funtów brytyjskich;
  • czy przestępstwo ma wymiar międzynarodowy;
  • czy sprawa może mieć szeroki wymiar społeczny;
  • czy sprawa wymaga wysokospecjalistycznej wiedzy, na przykład z zakresu rynku finansowego;
  • czy istnieje potrzeba wykorzystania specjalnych uprawnień Urzędu, takich jak określone w części 2 Criminal Justice Act z 1987 r.

Siedziba SFO mieści się w Londynie.

 

Źródło: http://www.sfo.gov.uk

do góry