Nawigacja

na świecie

WĘGRY - Nemzeti Nyomozó Iroda

Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) – Krajowe Biuro Śledcze jest organem śledczym Pionu Kryminalnego Węgierskiej Policji. Potocznie zwane węgierskim FBI, jest instytucją, w której kompetencjach leży zwalczanie korupcji w kraju.

Zostało utworzone w 2004 r. przez ówczesną minister spraw wewnętrznych, Mónikę Lamperth, jako kolejny organ do walki z przestępczością, po grupie zajmującej się zwalczaniem przestępczości w sieci oraz Zarządzie ds. Przestępczości Zorganizowanej (SZBEI) i Zarządzie Dochodzeń Finansowych w Komendzie Głównej Policji.

W kompetencjach Krajowego Biura Śledczego leży ściganie przestępstw wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych nr 15 z 1994 r., w tym m.in.:

 • przestępstw i wykroczeń związanych z handlem ludźmi, o ile sprawy te mają zasięg międzynarodowy;
 • przestępstw związanych z naruszeniem tajemnicy państwowej (zdrada stanu);
 • działań terrorystycznych;
 • przestępstw narkotykowych;
 • przestępstw związanych z praniem pieniędzy na dużą skalę;
 • oszustw m.in. podatkowych bądź ubezpieczeniowych;
 • przestępstw związanych z kradzieżą dzieł sztuki o szczególnie dużej wartości, będących częścią zbiorów publicznych lub fragmentem kolekcji.

Struktura organizacyjna NNI przedstawia się następująco:

Departament Kryminalny:

 • Wydział do Zwalczania Przestępczości związanej z Technologią Zaawansowaną (tzw. High-Tech, High-Technology),
 • Wydział do Walki z Korupcją,
 • Wydział Spraw Specjalnych,
 • Wydział Przestępczości Międzynarodowej,
 • Wydział do Walki z Terroryzmem i Ekstremizmem;

Departament Przestępstw Gospodarczych:

 • Wydział ds. Przestępczości Gospodarczej,
 • Wydział do Walki z Praniem Pieniędzy;

Departament Koordynujący;

Departament Śledczy ds. Przestępstw Finansowych:

 • Wydział Rozpoznawczy;

Departament Przestępczości Zorganizowanej:

 • Wydział do Walki z Organizacjami Przestępczymi,
 • Wydział Antynarkotykowy.

Siedziba Krajowego Biura Śledczego znajduje się w stolicy kraju, Budapeszcie.

 

Źródło: http://www.police.hu

do góry