Nawigacja

na świecie

USA - Office of Government Ethics

Office of Government Ethics (OGE) – Biuro Etyki Rządowej zostało powołane na mocy ustawy o etyce w administracji z 1978 r. (Ethics in Government Act). Początkowo było ono częścią Biura Kadr (Office of Personnel Management), jednak w październiku 1989 r. zostało przekształcone w odrębną jednostkę.

Urząd pełni wiodącą rolę w zapobieganiu konfliktom interesów wśród urzędników państwowych oraz w tworzeniu i wprowadzaniu standardów etycznych, wzmacniających zaufanie obywateli do działań rządu.

Na czele OGE stoi dyrektor mianowany przez Prezydenta na 5-letnią kadencję. Urząd jest podzielony na pięć biur wykonujących misje OGE:

  • Biuro Dyrektora – wyznacza ogólne programy wykonawcze poszczególnych biur i sprawuje nadzór nad wypełnianiem zadań nałożonych przez prezydenta i Kongres Stanów Zjednoczonych;
  • Biuro Pomocy Międzynarodowej i Inicjatyw Rządowych – koordynuje pracami Urzędu w zakresie pomocy  Stanów Zjednoczonych w promowaniu międzynarodowych programów antykorupcyjnych i etycznych;
  • Biuro Doradcze i Polityki Prawnej jest odpowiedzialne za stworzenie i utrzymanie jednolitych uregulowań dotyczących zasad etycznych, obowiązujących pracowników biur; biuro to tworzy programy, regulacje, interpretuje istniejące prawo, pomaga innym agencjom we wprowadzaniu polityki programowej i regulacji oraz rekomenduje zmiany w przypadku występowania konfliktu interesów; jest również odpowiedzialne za kontakty z mediami i utrzymywanie relacji z Kongresem oraz Biurem Zarządzania i Budżetu;
  • Biuro Programowe – jest odpowiedzialne za monitorowanie i świadczenie usług dla jednostek rządowych w zakresie standardów etycznych; posiada trzy oddziały: ds. usług programowych, ds. edukacji i ds. oceny programowej; biuro organizuje coroczne konferencje dla urzędników państwowych poświęcone etyce;
  • Biuro Zarządzania i Informacji – poprzez dwa oddziały zapewnia podstawową pomoc dla programów operacyjnych OGE.

 

Źródło: https://www.oge.gov/

do góry