Nawigacja

na świecie

NIEMCY - Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen

W kwietniu 2004 r. w strukturach Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen (policji niemieckiego landu Nadrenia Północna-Westfalia) powołano do życia sekcję odpowiedzialną za zwalczanie przestępczości korupcyjnej i przestępczości przeciwko środowisku – tzw. Dezernat 15 (Korruption und Umweltkriminalität), czyli Sekcja 15.

Sekcja jest komórką interdyscyplinarną, dlatego pracują w niej nie tylko funkcjonariusze policji, ale również specjaliści z zakresu ekonomii. Z uwagi na to, iż zwalczanie tego konkretnego rodzaju przestępczości wymaga niejednokrotnie specjalistycznej i szczegółowej wiedzy, landowe instytucje publiczne są zobowiązane w razie potrzeby oddelegowywać własnych pracowników do pomocy w pracy Sekcji, co ma służyć całościowemu podejściu do walki z korupcją i przestępczością ekologiczną.

Sekcja jest odpowiedzialna za przeprowadzenie wstępnego dochodzenia w sprawach dotyczących przestępstw pozostających w jej zainteresowaniu. Do jej zadań należy również pomoc ekspercka i wsparcie dla podmiotów administracji publicznej w kwestii opracowywania ich polityk i procedur antykorupcyjnych. Sekcja jest w końcu centralą dla wszelkiego rodzaju doniesień korupcyjnych, jakie napłyną do funkcjonariuszy miejscowej policji.

Obecnie w Sekcji jest zatrudnionych 25 osób. Podlega ona wydziałowi pierwszemu tamtejszej policji, odpowiedzialnemu za zwalczanie przestępczości zorganizowanej.

Siedziba Sekcji mieści się w Düsseldorfie.

Źródła:  http://www.polizei-nrw.de;European Partners Against Corruption Contact Catalogue. Police Oversight Bodies and Anti-Corruption Authorities, EU and Council of Europe countries, EPAC Secretariat, BMI/BIA, Austria, Wiedeń 2009, s. 36, 98.

do góry