Nawigacja

na świecie

NIGERIA - Economic and Financial Crimes Commission

 

Opublikowano 15.04.2010

oprac. Wydział Komunikacji Społecznej GSZ CBA

Uginając się pod presją ze strony społeczności międzynarodowej, rząd Nigerii podjął decyzję o ustanowieniu organu ochrony prawa wyspecjalizowanego w zwalczaniu prania pieniędzy i oszustw gospodarczych. Z czasem przekształcił się on w największy i najważniejszy organ antykorupcyjny w kraju.

Economic and Financial Crimes Commission (EFCC, Komisja ds. Przestępczości Gospodarczej i Finansowej) powołana do życia została w grudniu 2002 roku na mocy odrębnej ustawy - Economic and Financial Crimes Commission Establishment Act. Było to odpowiedzią na wciągnięcie Nigerii na listę państw, które nie współpracują przy ponadgranicznej walce z praniem pieniędzy przez Grupę Zadaniową ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

W założeniu instytucja miała koncentrować się na walce z tego typu przestępczością oraz tzw. nigeryjskimi szwindlami, czyli wyłudzaniem pieniędzy w zamian za ofertę procentu od fikcyjnej transakcji. Jednakże mandat organu w ustawie określony został na tyle szeroko, iż w spektrum jego zainteresowań znalazło się również przeciwdziałanie korupcji, z czasem stając się podstawowym zadaniem.

Celem EFCC jest zapobieganie przestępczości gospodarczo-finansowej, która godzi w interesy ekonomiczne państwa poprzez uszczuplenie przychodów budżetu, jak również uszczerbek w dobrym imieniu oraz zmniejszenie inwestycji zagranicznych.

Komisja, jako organ kolegialny kierujący pracami urzędu, składa się ze stojącego na jej czele dyrektora oraz 20 członków. Dyrektor musi być czynnym lub byłym funkcjonariuszem któregoś z krajowych organów ochrony prawa. Poza nim w skład komisji wchodzą: prezydent Banku Centralnego Nigerii, po przedstawicielu ministerstw spraw zagranicznych, gospodarki oraz sprawiedliwości, komendanta głównego policji, dyrektorzy krajowej agencji wywiadowczej oraz kontrwywiadowczej, szefowie krajowej agencji antynarkotykowej, papierów wartościowych i giełd, nigeryjskiego urzędu pocztowego, urzędu regulacji działalności korporacyjnej, funduszu gwarancji depozytów, agencji nadzorującej towarzystwa ubezpieczeń, agencji komunikacji oraz audytorów służby celnej i służby imigracyjnej. Skład uzupełniają 4 osoby o uznanej kompetencji i doświadczeniu z zakresu finansów, bankowości lub księgowości oraz Sekretarz Komisji. Wszyscy powoływani są przez prezydenta na 4-letnią kadencję z możliwością reelekcji, jednak ich kandydatura musi uzyskać akceptację senatu.

W 2010 roku EFCC dysponowała budżetem o równowartości około 175 milionów złotych i zatrudniała 1,7 tysiąca osób. Jej siedziba znajduje się w stolicy kraju, Abudży. Ponadto posiada delegatury w Lagos i Port Harcourt.Economic and Financial Crimes Commission
 

do góry