Nawigacja

na świecie

NIEMCY - Dezernat Interne Ermittlungen

W strukturze administracji niemieckiego landu Hamburg od 1995 r.funkcjonuje Dezernat Interne Ermittlungen, czyli Departament SprawWewnętrznych, do którego kompetencji należy m.in. zwalczanie korupcjiw miejscowej administracji.

Jest to jednostka, która została wydzielona ze struktur Policji i odpowiadabezpośrednio przed landowym kierownikiem resortu spraw wewnętrznych.Jej zadaniem jest ściganie wszelkiej przestępczości, która ma związekz zajmowaniem funkcji publicznej, w tym również sprzedajności czy nadużyciazajmowanego stanowiska. Do odpowiedzialności mogą być pociągnięciprzez Departament nie tylko pracownicy administracji, lecz takżeinstytucji podległych władzom landu, np. poczty i kolei oraz zewnętrznifunkcjonariusze publiczni, którzy dopuścili się przestępstwa na terenie Hamburga.Departament opracowuje również strategię walki z korupcją na terenieHamburga oraz edukację funkcjonariuszy publicznych w tej kwestii. Departament jest ponadto odpowiedzialny za prowadzenie wszelkich postępowań w przypadku podejrzeń wobec funkcjonariuszy policji landu o dopuszczenie się przestępstw w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych.

Na czele Departamentu stoi dyrektor. Zatrudnia on 50 funkcjonariuszy, którzy są podzieleni na 7 jednostek organizacyjnych:

  • sztab – odpowiedzialny za organizację i koordynację bieżącej pracy Departamentu, obsługę prawną, opracowywanie analiz i statystyk oraz współpracę z partnerami zewnętrznymi;
  • centralna jednostka doradcza – służy głównie jako punkt kontaktowy dla pracowników administracji, w którym mogą zgłaszać doniesienia korupcyjne, jak również składać zapytania dotyczące zapobiegania korupcji oraz zachowania w sytuacjach korupcyjnych; jednostka ponadto prowadzi działania edukacyjne dla pracowników administracji i sektora prywatnego;
  • 2 jednostki odpowiedzialne za prowadzenie postępowań w sprawach przestępstw popełnionych przez funkcjonariuszy policji oraz przez pracowników administracji;
  • 2 jednostki prowadzące sprawy korupcyjne;
  • jednostka operacyjna prowadząca m.in. działania obserwacyjne.

 

Źródła:  http://www.hamburg.de; European Partners Against Corruption Contact Catalogue. Police Oversight Bodies and Anti-Corruption Authorities, EU and Council of Europe countries, EPACSecretariat, BMI/BIA, Austria, Wiedeń 2009, s. 34, 96.

do góry