Nawigacja

na świecie

MAKAU - Comissariado contra a Corrupção

Komisja do Walki z Korupcją to jednostka powołana do zwalczania korupcji oraz pełnienia funkcji rzecznika praw obywatelskich. Od początku swojej działalności, tj. od 20 grudnia 1999 r., Komisja jest zaangażowana w promowanie uczciwości i bezstronności administracji poprzez wdrożenie czteropłaszczyznowego podejścia, na które składają się: ściganie korupcji, prewencja, proponowanie rozwiązań prawnych oraz edukacja.

Komisję ustanowiono na mocy art. 59 ustawy zasadniczej. Zastąpiła ona dotychczasowy urząd Wysokiego Komisarza ds. Walki z Korupcją i Administracyjnym Bezprawiem.

Ustawowo Komisja jest zobowiązana do:

  • działań prewencyjnych przeciwko korupcji i oszustwom;
  • wszczynania dochodzeń w przypadku podejrzenia urzędników administracji publicznej o korupcję lub oszustwo;
  • wszczynania dochodzeń w przypadku podejrzenia o korupcję lub oszustwo w procesie wyborczym;
  • ochrony praw człowieka, wolności i uprawnionych interesów jednostek oraz umacniania sprawiedliwości, praworządności i wydajności administracji publicznej.

Komisja podejmuje działania z własnej inicjatywy.

Na czele Komisji stoi Komisarz, któremu podlega Biuro Walki z Korupcją i Biuro Praw Obywatelskich oraz Gabinet, zajmujący się głównie sprawami z zakresu public relations. Gwarancją niezależności Komisji jest podleganie Komisarza bezpośrednio szefowi administracji Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau.

 

Źródło: http://www.ccac.org.mo

do góry