Nawigacja

na świecie

KOREA - 국민권익위원회

국민권익위원회 – Komisja Antykorupcyjna i Praw Obywatelskich (ang. Anti-Corruption and Civil Right Commission, ACRC) działa na podstawie ustawy o powołaniu i działaniu Komisji Antykorupcyjnej i Praw Obywatelskich (Act No. 8878).

ACRC została utworzona 29 lutego 2008 r. Jej powstanie jest wynikiem połączenia instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich Korei, Koreańskiej Niezależnej Komisji przeciwko Korupcji (KICAC) i Administracyjnej Komisji Odwoławczej (Administrative Appeals Commission – AAC), podlegającej premierowi. Te trzy instytucje zostały połączone w celu kompleksowej poprawy ochrony praw obywatelskich, działalności antykorupcyjnej oraz rozstrzygania sporów administracyjnych.

Cele Komisji:

  • przyjmowanie skarg obywateli i poprawa wydajności systemu administracyjnego;
  • stwarzanie przejrzystej i wolnej od korupcji administracji i kultury społecznej, poprzez prewencję oraz regulacje dotyczące procedur administracyjnych;
  • ochrona obywateli przed bezprawnym i nieuzasadnionym postępowaniem instytucji, poprzez system skarg administracyjnych.

Funkcje Komisji:

  • formułowanie i prowadzenie polityki antykorupcyjnej na poziomie krajowym,
  • ocena i koordynowanie krótko- i długoterminowych działań prewencyjnych,
  • prowadzenie badań opinii społecznej dotyczących doświadczeń związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej oraz ocena rozwiązań antykorupcyjnych podejmowanych przez organizacje publiczne w ramach ich ustawowej działalności.

ACRC posiada 15 komisarzy, w tym przewodniczącego w randze ministra, trzech wiceprzewodniczących w randze wiceministrów, trzech członków stałych i trzech członków niestałych. W celu wykonywania zadań administracyjnych, sekretariat jest podzielony na trzy biura – Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich (Ombudsman), Biuro Antykorupcyjne oraz Biuro Odwołań Administracyjnych. Biura są kierowane przez wiceprzewodniczących. Status i niezależność w działaniach wszystkich komisarzy są zagwarantowane przez prawo.

Siedziba ACRC znajduje się w Seulu.

 

Źródło: http://www.acrc.go.kr

do góry