Nawigacja

na świecie

KOLUMBIA - Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción

Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción – Prezydencki Program Modernizacji,Efektywności, Przejrzystości i Walki z Korupcją został stworzony na mocyDekretu 2405 z dnia 30 listopada 1998 r., a następnie zastąpiony Dekretemz dnia 19 stycznia 2001 r., po restrukturyzacji Kancelarii PrezydentaRepubliki, oraz zmodyfikowany Dekretem 519 z dnia 5 marca 2003 r. Program prezydencki jest odpowiedzią prezydenta Republiki na zjawiska korupcji zaistniałe w rządzie kolumbijskim.

Walka z korupcją jest priorytetem programu rządowego, dlatego też prezydent Republiki powierzył wiceprezydentowi wdrożenie określonej strategii walki ze skorumpowanymi urzędnikami.

Prezydencki program do walki z korupcją jest organizacją odpowiedzialną i koordynującą wdrożenie rządowej polityki mającej na celu ograniczenie korupcji w administracji publicznej Kolumbii.

Zadania programu prezydenckiego:

 • wspieranie prezydenta, wiceprezydenta, rządu w projektowaniu polityki wspierającej walkę z korupcją;
 • wspieranie w realizacji badań, ocen, ekspertyz, danych statystycznych,
  w celu ustalenia głównych przyczyn korupcji lub nieskuteczności administracji publicznej;
 • współpraca w planowaniu projektów i skutecznych narzędzi sprzyjających modernizacji, etyce, skuteczności i przejrzystości w zarządzaniu państwem;
 • współpraca przy projektach z wykorzystaniem technologii umożliwiającej współdziałanie organizacji i agencji rządowych, dostarczanie informacji na temat zarządzania publicznego, umożliwianie transakcji online, działania mające na celu masowy dostęp do technologii;
 • współpraca przy projektach wspierających wdrożenie w instytucjach, agencjach rządowych rozwiązań technologicznych, które pozwalają na modernizację, usprawnienie zarządzania, ubieganie się i otrzymywanie certyfikatów jakości dla procesów spełniających wymagania w zakresie parametrów wydajności z zarządzania;
 • ocena efektywności zarządzania mieniem publicznym – na podstawie analizy danych księgowych w jednostkach budżetowych instytucji państwowych;
 • przeprowadzanie kontroli wewnętrznej i promowanie dyscypliny, mające na celu poprawienie skuteczności działania instytucji państwowych;
 • opracowywanie we współpracy z organami kontroli metodologii postępowania, która pozwoli wykryć i ukarać przypadki korupcji;
 • ustalanie łączników i współpracowników pomiędzy społeczeństwem
  i rządem w celu rozwinięcia mechanizmów umacniających nadzór i kontrolę społeczeństwa obywatelskiego;
 • przygotowywanie projektów ustaw, rozporządzeń, uchwał, dyrektyw oraz wszelkich instrumentów pozwalających na realizację polityki rządu w zakresie etyki, efektywności, przejrzystości i skuteczności administracyjnej;
 • opracowywanie projektów dotyczących dziedziny edukacji, świadomości, wzmacniania wartości i zasad oraz promowanie nowej kultury odpowiedzialności społecznej i ochrony ludności, skierowanej do społeczności zarówno sektora prywatnego, jak i publicznego;
 • projektowanie i proponowanie aktów prawnych, które posłużą do oceny, monitorowania i kontroli procesu umów opracowanych przez agencje państwowe;
 • przyjmowanie zgłoszeń dotyczących niewłaściwego postępowania urzędników oraz nadawanie biegu sprawom przed kompetentnymi organami;
 • opracowywanie okresowych raportów dla wiceprezydenta Republiki dotyczących etapów rozwoju i rezultatów programu.

 

Źródło: http://www.anticorrupcion.gov.co/Paginas/index.aspx

do góry