Nawigacja

na świecie

KAZACHSTAN - Республикасы экономикалық қылмысқа жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агент-тігі

Niska efektywność metod stosowanych w walce z przestępstwami podatkowymi polegających na stosowaniu sankcji finansowych, stanowiła główny powód utworzenia 6 czerwca 1994 r., na mocy uchwały Gabinetu Ministrów Republiki Kazachstanu, tzw. milicji finansowej, przemianowanej później na policję finansową. Stanowiąc wyspecjalizowaną strukturę w ramach Ministerstwa Finansów, posiadała ona kompetencje organów ścigania. Na mocy dekretu prezydenta Republiki Kazachstanu „O środkach udoskonalania systemu państwowej administracji Republiki Kazachstanu” z 23 grudnia 2003 r., Agencja policji finansowej została przemianowana na Республикасы экономикалық қылмысқа жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агент-тігі, czyli Agencję Republiki Kazachstanu do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcyjną (ros. Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью). W 2005 r. kolejny raz zreformowano Agencję, przekształcając ją w organ państwowy, bezpośrednio podlegający nadzorowi i kontroli prezydenta.

Podstawowe zadania Agencji:

  • zapewnienie ekonomicznego bezpieczeństwa państwa, ochrona ustawowych uprawnień i interesów podmiotów gospodarczych;
  • zapobieganie korupcyjnym, gospodarczym oraz finansowym przestępstwom i wykroczeniom, wykrywanie ich oraz ściganie;
  • udział w opracowywaniu i wdrażaniu państwowej polityki w zakresie zapobiegania korupcji i przestępczości w sferze gospodarczej;
  • prowadzenie współpracy międzynarodowej w sprawach należących do kompetencji policji finansowej.

Struktura Agencji: kierownictwo, departament organizacyjno-kontrolny (inspekcja), departament informacyjno analityczny, departament wykrywania przestępstw gospodarczych i finansowych, departament do zadań specjalnych, departament wykrywania i zapobiegania korupcji, departament śledczy, departament obsługi prawnej i współpracy międzynarodowej, wydział bezpieczeństwa wewnętrznego, wydział kadr, wydział ochrony informacji niejawnych i obiegu dokumentacji, wydział finansowo-gospodarczy.

Ponadto Agencja posiada jednostki terenowe z siedzibami w wybranych miastach oraz Akademię Policji finansowej, przygotowującą wyspecjalizowane kadry.

Działalność instytucji jest finansowana z budżetu Republiki Kazachstanu.

Siedziba Agencji mieści się w stolicy kraju, Astanie.


Źródło: http://www.finpol.kz

do góry