Nawigacja

na świecie

DANIA - Rigsadvokaten

Zadania i struktura Rigsadvokaten – duńskiego Urzędu Prokuratora, istniejącego od 1918 r., są zawarte w ustawie z 1916 r. o systemie wymiaru sprawiedliwości. Reguluje ona zagadnienia związane z administracją, prokuraturą i sądownictwem.

Dyrektor Urzędu Prokuratury (prokurator generalny) jest szefem wszystkich prokuratorów w Danii i nadzoruje cały system prokuratury w kraju.
W zakresie jego działania leży przygotowywanie dyrektyw dotyczących pracy prokuratorów i prowadzenia przez nich spraw karnych. Może on również wydawać wytyczne w przypadku konkretnych spraw, a także podjąć decyzję w tak podstawowych kwestiach, jak wniesienie bądź odstąpienie od wniesienia aktu oskarżenia. Niektóre ze spraw, z uwagi na swój charakter, muszą zostać rozpatrzone przez dyrektora Urzędu Prokuratora.

Urząd Prokuratora jest instancją nadrzędną w sprawach decyzji podejmowanych przez prokuratorów okręgowych, jak również w sytuacji, gdy śledztwo prowadzone jest przeciwko oficerowi policji. W skład Urzędu Prokuratora wchodzi prokurator generalny, prokuratorzy i szef policji.

Prokurator generalny prowadzi sprawy karne przed Sądem Najwyższym oraz bierze udział w rozprawach przed Specjalnym Sądem Odwoławczym
i Oskarżenia.

Urząd podlega Ministrowi Sprawiedliwości, któremu składa raporty i wobec którego jest ciałem doradczym. Rigsadvokaten posiada uprawnienia śledcze i kontrolne; może także przedkładać rekomendacje i prowadzić konsultacje. Jest również odpowiedzialny za współpracę międzynarodową.

Urząd Prokuratora zatrudnia 70 osób. Podzielony jest na trzy sekcje:

  • departament prawny – odpowiedzialny za współpracę z zagranicą, sprawy indywidualne, sprawy kontroli legalności działań policji i zażaleń;
  • departament odpowiedzialny za tworzenie wytycznych;
  • departament administracyjny i kadr.

Duński system prokuratur jest strukturą hierarchiczną, na której czele stoi wspomniany prokurator generalny. Podlega mu sześciu prokuratorów regionalnych, a także Prokurator ds. Poważnej Przestępczości Międzynarodowej
i Prokurator ds. Poważnych Przestępstw Gospodarczych (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet – SØK).

SØK otrzymuje zgłoszenia o podejrzeniu prania pieniędzy czy finansowania terroryzmu, prowadzi wymianę i gromadzi informacje na temat poważnych przestępstw gospodarczych. Integralną częścią SØK jest utworzona w 2001 r. komórka Wywiadu ds. Przestępstw Ekonomicznych powiązana ze wszystkimi 54 dystryktami policji. W jej obszarze zainteresowania leżą przestępstwa tzw. białych kołnierzyków.

Na poziomie lokalnym Rigsadvokaten znajduje się 12 komisarzy, którzy kierują nie tylko pracą podległej prokuratury, ale także policji.

Siedziba Rigsadvokaten mieści się w Kopenhadze.

 

Źródła: http://www.rigsadvokaten.dk; Compliance Report Denmark, 30.09.2004 (www.coe.int) European Partners Against Corruption Contact Catalogue. Police Oversight Bodies and Anti-Corruption Authorities, EU and Council of Europe countries, EPAC Secretariat, BMI/BIA, Austria, Wiedeń 2009, s. 28, 91.

do góry