Nawigacja

na świecie

DOMINIKA - Integrity Commisssion

Komisja Rzetelności Wspólnoty Dominiki została powołana na mocy ustawy o rzetelności sprawowania urzędów publicznych z 2003 r., w celu zwiększenia przejrzystości w życiu publicznym oraz kontroli nad administracją rządową, od której przedstawicieli oczekuje się pełnej uczciwości i bezstronności.

Na czele Komisji, zgodnie z ustawą, powinien stać były sędzia Sądu Najwyższego z co najmniej 15-letnim doświadczeniem prawniczym lub były przewodniczący Rady Sądownictwa, mianowany przez prezydenta po zasięgnięciu opinii premiera.

W skład Komisji wchodzi również dwóch członków wybieranych przez prezydenta po zasięgnięciu opinii premiera, dwóch członków wybieranych przez prezydenta po zasięgnięciu opinii lidera opozycji, dyplomowany księgowy wybrany zgodnie z rekomendacjami Instytutu Dyplomowanych Księgowych lub podobnego organu oraz prawnik wybierany przez prezydenta zgodnie z rekomendacjami Izby Radców Prawnych.

Do kompetencji Komisji należy:

  • otrzymywanie i sprawdzanie oświadczeń majątkowych osób publicznych;
  • prowadzenie dochodzeń w każdym przypadku, kiedy zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa korupcji określonego w ustawie o uczciwości w życiu publicznym przez urzędnika publicznego;
  • przyjmowanie i sprawdzanie skarg na łamanie zapisów ww. ustawy.

Komisja stoi na straży przestrzegania obowiązku składania oświadczeń majątkowych, a także kontroli zaciągania zobowiązań i otrzymywania prezentów (powyżej tysiąca dolarów) przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Komisja składa się z dwóch podkomisji:

1)   Prawa – dokonuje oceny i rekomendacji dotyczących przepisów prawnych, na podstawie których działa Komisja;

2)   Finansów i Administracji – sprawuje nadzór nad administracją Komisji, w tym wyborem kadry kierowniczej, realizacją budżetu.

 

Źródło: http://www.dominica.gov.dm

do góry