Nawigacja

na świecie

BURKINA FASO - Autorité Supérieure de Contrôle d'Etat

Zgromadzenie narodowe, zgodnie z konstytucją, w dniu 29 listopada 2007 r., przyjęło ustawę, na mocy której utworzono Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat (ASCE) – Wyższy Urząd Kontroli Państwa. ASCE nie jest organem administracji. Instytucja ta ma pierwszeństwo przed wszelkimi instytucjami kontroli administracji państwowej. Zadania Urzędu są określone w ustawie
i obejmują przede wszystkim:

 • monitorowanie zgodności z prawem i przepisami administracyjnymi, finansowymi i księgowymi wszystkich publicznych sektorów działalności państwa, władz lokalnych, instytucji publicznych oraz wszelkich krajowych organów, których misją jest służba publiczna;
 • proponowanie rozwiązań poprawiających jakość administracji publicznej;
 • badanie praktyk przestępczości gospodarczej i korupcji w administracji rządowej, dotyczącej osób fizycznych i prawnych;
 • monitorowanie realizacji zaleceń innych organów administracji rządowej;
 • monitorowanie wdrażania krajowej polityki walki z korupcją i koordynacji tych działań;
 • prowadzenie analiz oraz badań mających przyczynić się do realizacji zadań Urzędu.

W odróżnieniu od większości tego typu organizacji na świecie Wyższy Urząd Kontroli Państwa może nawet podważyć decyzję niezawisłego sędziego. Urząd wkracza też w kompetencje podmiotów wojskowych, jeżeli ma to związek z realizacją ustawowych zadań. Koordynuje także wszystkie działania antykorupcyjne w kraju. Urząd otrzymuje wszelkie raporty sporządzane przez inne instytucje kontrolne w ramach ich zadań.

ASCE jest kierowany przez Kontrolera Generalnego, który wiąże ze sobą poszczególne organy kontrolne w kraju. Na to stanowisko jest wybierana osoba o nieskazitelnej opinii oraz dużej wiedzy. Zaprzysiężenie ma formę uroczystą i wiąże się ze złożeniem przysięgi.

Kontroler Generalny składa corocznie prezydentowi sprawozdanie z podejmowanych działań. Kopie raportu otrzymują także premier oraz przewodniczący zgromadzenia narodowego. Funkcje pełnione w Urzędzie nie mogą być łączone z żadnymi innymi funkcjami. Kontrolerom podczas wykonywania obowiązków służbowych przysługuje immunitet. Wszelkie organy administracji rządowej, przedsiębiorcy czy osoby prywatne są zobowiązane do udzielania pomocy kontrolerom podczas wykonywania ich zadań, a kontrolerzy mają prawo do żądania takiej pomocy. Kontroler Generalny ma rangę ministra.

 

Struktura ASCE:

 • Departament Finansów Publicznych (DFP),
 • Departament Administracji Publicznej (DPA),
 • Departament Walki z Korupcją (DLC),
 • Departament Monitorowania Działalności na rzecz Sprawiedliwości (DSRAJ).

Struktury wsparcia:

 • Dyrekcja ds. Szkolenia i Współpracy (DFSP),
 • Dyrekcja ds. Administracyjno-Finansowych (DAAF),
 • Dyrekcja ds. Dokumentacji, Informatyki i Komunikacji (DDIC).

W skład personelu wchodzi 52 funkcjonariuszy, w tym 14 kontrolerów oraz 37 funkcjonariuszy wspomagających.

 

Źródła: http://www.gouvernement.gov.bf/

do góry