Nawigacja

na świecie

BOŚNIA I HERCEGOWINA - Državna agencija za istrage i zaštitu

Państwowa Agencja Dochodzeń i Ochrony, znana także pod swoim angielskim akronimem SIPA (State Investigation and Protection Agency) – jest ogólnokrajową instytucją o charakterze policyjnym w Bośni i Hercegowinie. Ma za zadanie przede wszystkim dbać o stabilność państwa i bezpieczeństwo jego obywateli, bez względu na ich poglądy polityczne czy przynależność etniczną.

SIPA powstała z przekształcenia Agencji Informacji i Bezpieczeństwa. Miało to miejsce w 2004 r., po przyjęciu przez parlament wielu ustaw
(m. in. o Państwowej Agencji Dochodzeń i Ochrony oraz o pracownikach Policji). Podlega ona Ministerstwu Bezpieczeństwa, jednak w kwestiach operacyjnych ma zagwarantowaną niezależność. Na jej czele stoi dyrektor, który musi być wyższym oficerem policyjnym. Swoją funkcję może sprawować dwie kadencje.

Agencja zajmuje się zapobieganiem, wykrywaniem i prowadzeniem
dochodzeń w sprawach przestępstw podlegających jurysdykcji sądów Republiki. Do jej priorytetów należy zwalczanie przestępczości zorganizowanej, terroryzmu, prania pieniędzy, zwłaszcza w celu finansowania tą drogą terroryzmu, handlu ludźmi oraz ścigania zbrodni wojennych, jednak w jej kompetencjach leży także walka z korupcją.

Powierzone ustawowo zadania Agencja sprawuje poprzez następujące jednostki organizacyjne:

  • Gabinet Dyrektora,
  • Departament Dochodzeniowy,
  • Sekcję Finansów i Informacji,
  • Centrum Ścigania Zbrodni Wojennych,
  • Departament Ochrony Świadków,
  • Departament Ochrony,
  • Departament Kontroli Wewnętrznej,
  • Jednostkę Wsparcia Specjalnego,
  • Służbę Wsparcia Operacyjnego,
  • Służbę Administracyjną i Wsparcia Wewnętrznego.

W ramach Departamentu Dochodzeniowego funkcjonuje Sekcja Wykrywania i Zwalczania Przestępczości Gospodarczej i Korupcji. Zajmuje się ona, jak sama nazwa wskazuje, zapobieganiem finansowym nieprawidłowościom i korupcji i ich zwalczaniem oraz prowadzeniem dochodzeń, a także prowadzi w tym obszarze działalność analityczną, badając warunki sprzyjające zaistnieniu tych przestępstw czy przyczyny do nich prowadzące. W gestii Sekcji znajdują się najbardziej zawiłe sprawy, dlatego też służy ona zapleczem eksperckim innym jednostkom SIPA oraz wydziałom regionalnym, jeśli zajdzie taka potrzeba. Ponadto bada procedury i środki prewencyjne, gromadzi niezbędne informacje i na ich podstawie formułuje własne raporty
i rekomendacje.

Obecnie SIPA zatrudnia łącznie około 850 pracowników w centrali znajdującej się w Sarajewie oraz 4 biurach regionalnych w Banja Luce, Mostarze, Sarajewie i Tuzli.

 

Źródło: http://www.sipa.gov.ba

do góry