Nawigacja

na świecie

AUSTRALIA - Corruption and Crime Commission

 

Komisję ds. Korupcji i Przestępstw powołano do życia 1 stycznia 2004 r. na mocy ustawy o Komisji ds. Korupcji i Przestępstw z 2003 r. Jej jurysdykcji podlega ponad 115 tysięcy zachodnioaustralijskich urzędników.

Zasadniczo Komisji wyznaczono dwa główne cele:

  • zwalczanie i redukowanie rozmiarów przestępczości zorganizowanej – mimo że Komisja nie bierze bezpośredniego udziału w dochodzeniu, może przyznać policji specjalne uprawnienia, których stosowanie następnie monitoruje;
  • redukowanie skali nadużyć w administracji publicznej – w tym celu Komisja współpracuje z agencjami rządowymi, by minimalizować ryzyko zaistnienia korupcji.

Komisja posiada także znaczne uprawnienia w zakresie prowadzenia dochodzeń. Może wzywać świadków na przesłuchania, żądać przedstawienia dokumentów, uzyskać nakaz rewizji (po wystąpieniu z odpowiednim wnioskiem do sędziego), instalować podsłuchy, autoryzować kontrolę korespondencji oraz działania pod przykryciem.

CCC pełni trzy zasadnicze funkcje:

  1. walki z nadużyciami – związaną z rozpatrywaniem podejrzeń o dopuszczenie się nadużyć, na które zwrócona została uwaga Komisji przez pracowników sektora publicznego, opinię publiczną bądź ciała kontrolne; dotyczy to także nadzoru nad dotychczas prowadzonymi przez prokuraturę dochodzeniami w tej materii;
  2. walki ze zorganizowaną przestępczością – związaną z wystąpieniem Komendanta Policji Australii Zachodniej z wnioskiem o udzielenie policji specjalnych uprawnień; Komisja zezwala na użycie specjalnych środków w celu walki ze zorganizowaną przestępczością, jednocześnie jednak pełni nadzór nad ich zgodnym z prawem wykorzystaniem;
  3. edukacyjno-prewencyjną – pełnioną poprzez konsultacje z sektorem państwowym i władzami lokalnymi; działania prowadzone w ramach tej funkcji mają zwiększać świadomość społeczną na temat niebezpieczeństwa zjawisk korupcji i nadużyć, ewentualnej odpowiedzialności oraz – poprzez realizowanie programów edukacyjnych – uczyć tego, jak sobie radzić w sytuacji korupcyjnej.

Na czele Komisji stoi komisarz. Funkcjonalnie składa się ona z czterech wydziałów: operacyjnego, prawnego, administracyjnego oraz wydziału prewencji, edukacji i badań. Komisja odpowiedzialna jest przed mieszkańcami Australii Zachodniej poprzez stałą wspólną komisję parlamentarną (w której reprezentowani są przedstawiciele wszystkich sił politycznych obecnych
w parlamencie). Ponadto nadzór w zakresie skarg na Komisję i jej funkcjonariuszy jest sprawowany przez inspektora parlamentarnego. Instytucja zatrudnia około 150 osób.

Siedziba CCC mieści się w Perth.

 

Źródło: https://www.ccc.wa.gov.au/

 

 
do góry