Nawigacja

Instytucje zaangażowane

Centrum Monitoringu Wolności Prasy

 

Opublikowano 9.12.2008

oprac. Wydział Informacji Antykorupcyjnej DP CBA

 

Misją Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich jest obrona wolności słowa zgodnie z art. 10 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, a szczególnie swobody dziennikarza w docieraniu do źródeł informacji, umacnianie wolności prasy i mediów elektronicznych,  Centrum stoi także na straży wykorzystania wolności słowa.

CMWP zostało założone w maju 1996 roku na mocy uchwały Zarządu Głównego SDP, zaś w styczniu 1996 roku ukonstytuowała się Rada Programowa CMWP, w skład której weszli: Andrzej Goszczyński, Andrzej Jonas (wiceprezes SDP), prof. Andrzej Rzepliński, dr Ewa Nowińska, dr Aleksandra Wiktorowska, mec. Bogudar Kordasiewicz. Rada opracowała 2-letni program działalności Centrum. Praktyczna działalność Centrum rozpoczęła się we wrześniu 1996 roku, czemu towarzyszyło rozszerzenie Rady Programowej o osoby Stefana Bratkowskiego, Andrzeja Romana i prof. Andrzeja Rycharda. W sierpniu 2001 roku Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich odwołał Andrzeja Goszczyńskiego ze stanowiska dyrektora Centrum, rozwiązano także Radę Programową.

W końcu stycznia 2002 roku została powołana Rada Konsultacyjna w składzie m.in.: mec. Jan Stefanowicz (przewodniczący), Stefan Bratkowski, mec. Maciej Bednarkiewicz, Bohdan Cywiński, prof. Ireneusz Krzemiński, Nina Nowakowska, prof. Andrzej Paczkowski, Julia Pitera, senator Krzysztof Piesiewicz, prof. Adam Strzembosz, Henryk Wujec.

 

 

 

Centrum Monitoringu Wolności Prasy

do góry