Nawigacja

Instytucje zaangażowane

Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO)

Opublikowano 6.08.2008

oprac. Wydział Informacji Antykorupcyjnej DP CBA

 

 

 

 

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) jest instytucją oświatową i organizacją pozarządową, posiadającą status organizacji pożytku publicznego. Powstała w 1994 roku jako wyraz dążenia do poprawy jakości systemu oświaty, upowszechniania wiedzy obywatelskiej, promowania praktycznych umiejętności i postaw niezbędnych do budowania demokratycznego państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego.

 

Celem fundacji jest wspieranie instytucji edukacyjnych pracujących z dziećmi i młodzieżą, prowadzenie nieodpłatnego doskonalenia nauczycieli, poprawa jakości pracy szkoły, a także kształtowanie postaw obywatelskich w społeczeństwie.

 

CEO organizuje szkolenia i kursy internetowe dla nauczycieli, rad pedagogicznych i dyrektorów szkół. Współpracuje ze szkołami wdrażającymi nowe metody nauczania i oceniania, wspiera współpracę i wymianę doświadczeń pomiędzy nauczycielami. Opracowuje szkolne programy i podręczniki z zakresu edukacji obywatelskiej i ekonomicznej, scenariusze lekcji oraz propozycje zajęć pozalekcyjnych. Fundacja pomaga też w rozwijaniu kompetencji nauczycieli przez organizowanie wyjazdów zagranicznych w celu poznania sposobów prowadzenia edukacji obywatelskiej w innych krajach.

 

Centrum Edukacji Obywatelskiej angażuje się w prowadzenie akcji, promujących poprawę edukacji oraz propagowanie wartości demokratycznych poprzez realizację programów edukacyjnych, takich jak np. Kształcenie obywatelskie w szkole samorządowej (KOSS), Szkoła ucząca się (SUS), Ocenianie kształtujące (OK), Młodzi obywatele działają (MOD), Ślady przeszłości, Młodzi w Europie, Młodzi głosują, Literacki Atlas Polski. Prowadzony jest również program Młodzi przeciw korupcji – w jego ramach CEO opracowuje scenariusze lekcji, przygotowuje nauczycieli do prowadzenia zajęć o korupcji oraz sposobach jej zwalczania. Zachęca uczniów do podjęcia własnych działań antykorupcyjnych. Program powstał jako część polsko-amerykańskiego rządowego programu zapobiegania i zwalczania przestępczości.

 

 

 

 

Centrum Edukacji Obywatelskiej

 

 

 

 

 

 

 

do góry