Nawigacja

Raporty sytuacyjne

Bank Światowy i UNODC przeciw władcom marionetek

Bank Światowy i UNODC opublikowały wspólny raport na temat sposobów ukrywania środków pochodzących z przestępczej działalności, w tym korupcji. Dokument analizuje, jak zawiłości obecnego systemu finansowego wykorzystywane są do ukrycia funduszy i podmiotów je kontrolujących.

Analiza nosi znamienny tytuł „Władcy Marionetek” (The Puppet Masters). Została opracowana w ramach powołanej przez obie instytucje międzynarodowej inicjatywy Stolen Asset Recovery (StAR), czyli na rzecz odzyskania skradzionych aktywów. Jej główną konkluzją jest wezwanie rządów i instytucji regulujących funkcjonowanie rynków do podniesienia stopnia ich przejrzystości. Niedostatki właśnie w tej materii sprzyjają przejmowaniu kontroli nad środkami i ich ukrywaniu, co jest stałym elementem korupcji na wielką skalę.


Autorzy raportu przyglądają się obiegowi łapówek czy sprzeniewierzonych środków zarówno publicznych, jak i prywatnych, a następnie sposobów ich ukrywania za różnego rodzaju fasadowymi spółkami lub fundacjami tak, by podmioty je kontrolujące jednocześnie mogły pozostać w cieniu. Dokument obrazuje, jak sprawcy wykorzystują niejasności i luki prawne, by ukryć własny związek ze skradzionymi pieniędzmi. Z drugiej strony zwraca uwagę na trudności organów ścigania, z którymi muszą się one zmierzyć przy próbach ustalenia sprawców i odzyskania bezprawnie przejętych aktywów.

„Władcy Marionetek” zawierają praktyczne wskazówki skierowane do rządzących w zakresie  skutecznego przeciwstawienia się nakreślonemu zjawisku oraz podniesienia skuteczności walki z nim. Tezy z raportu zilustrowano studiami konkretnych przypadków. Opracowując dokument, autorzy oparli się na 150 sprawach korupcji na wielką skalę, które miały miejsce od 1980 roku oraz analizie przepisów, przeprowadzonych ankiet i rozmów z ekspertami.

 Źródło:

www.worldbank.org/star

 

 

Pliki do pobrania

do góry