Nawigacja

Raporty sytuacyjne

Pytania kierowane do NIK

Od pięciu lat rośnie liczba wniosków do NIK o udostępnienie informacji publicznej. W ubiegłym roku Polacy najczęściej pytali o wyniki kontroli urzędów administracji samorządowej.

Liczba wniosków do NIK o udostępnienie informacji publicznej wzrosła od 2007 r. o ponad połowę. Pięć lat temu do Izby wpłynęło nieco ponad dwieście takich próśb, natomiast w roku 2010 już prawie trzysta czterdzieści. Choć nie zabrakło pytań dotyczących kompetencji i procedur kontrolnych oraz informacji o zamówieniach publicznych i wydatkach inwestycyjnych Izby, to autorzy wniosków zdecydowanie najczęściej pytali o wyniki kontroli.


Szczególnie interesujące dla wnioskodawców okazały się audyty urzędów administracji samorządowej, publicznych zakładów opieki zdrowotnej (w tym szpitali), zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz funkcjonowania pomocy społecznej. Kilkadziesiąt próśb dotyczyło wyników kontroli działalności placówek oświatowych i szkół wyższych, spółek prawa handlowego i urzędów administracji rządowej.

Kim byli autorzy wniosków? Największą grupę stanowiły tzw. osoby fizyczne. W gronie autorów pytań znaleźli się także przedstawiciele urzędów państwowych i samorządowych, organizacji pozarządowych i związkowych, jak również kancelarie prawne. W trybie przepisów o dostępie do informacji publicznej zwracali się do NIK także parlamentarzyści i dziennikarze.

W 2010 r. Izba odpowiedziała pozytywnie na ponad 80 proc. próśb; wnioskodawcom przekazano materiały, o które prosili. Z odmową spotkało się 41 wniosków. Powody były różne. Niektóre prośby dotyczyły np. udostępnienia wyników kontroli, które się jeszcze nie zakończyły bądź których wyniki nie zostały przedłożone jeszcze Sejmowi (art. 10 Ustawy o NIK). Innych informacji nie udostępniono ze względu na obowiązek ochrony prywatności osób niepublicznych. Ostatnią przyczyną odmowy był brak pożądanej przez wnioskodawcę dokumentacji w zasobach Izby.

Źródło: nik.gov

Zobacz artykuł na stronie Najwyższej Izby Kontroli

 

 

 

do góry