Nawigacja

Raporty sytuacyjne

Realizacja obietnic wyborczych 2011

W dniu 5 października 2011 roku Antykorupcyjna Koalicja Organizacji Pozarządowych (AKOP) opublikowała IV roczny raport oceniający stan realizacji obietnic wyborczych dotyczących przeciwdziałania korupcji, złożonych przez partie polityczne podczas kampanii wyborczej w 2007 roku.

W raporcie zestawiono poszczególne obietnice deklarowane przez partie, ze stanem ich realizacji w toku trwania kadencji parlamentu.


Generalna konkluzja podsumowująca działania podejmowane w tym zakresie przez Platformę Obywatelską wskazuje, iż rząd utworzony przez PO zrealizował w całości niewiele z licznych złożonych obietnic. Poczynione zmiany są niewystarczające, nadal brakuje rozwiązań systemowych, a PO wbrew zapowiedziom kładzie nacisk na ściganie, czyli walkę ze skutkami korupcji, nie zaś z jej przyczynami. Jako niewystarczające ocenione zostały również działania Polskiego Stronnictwa Ludowego. Według autorów raportu, usprawiedliwieniem dla partii nie może być fakt, iż jest najmniej licznie reprezentowana w parlamencie, a co z tym związane ma ograniczoną możliwość samodzielnego składania projektów ustaw. Według AKOP klub PSL mógł starać się forsować niektóre z proponowanych rozwiązań w toku procesu legislacyjnego inicjowanego przez rząd, z której to możliwości jednak nie skorzystał.

Równie krytyczne zastrzeżenia zostały sformułowane w stosunku do działań partii opozycyjnych. Za niewspółmierne do złożonych obietnic wyborczych uznane zostały także działania podejmowane przez Prawo i Sprawiedliwość. Autorzy raportu konkludują, iż prawdą jest, że PiS jako partia opozycyjna ma ograniczoną możliwość wpływania na kształt tworzonego prawa, w tym przegłosowania, bądź zablokowania projektu ustawy. Jednocześnie jednak PiS nie podjął żadnych działań faktycznych zmierzających do realizacji złożonych obietnic. Podsumowując starania Sojuszu Lewicy Demokratycznej, AKOP przypomina, że w 2007 roku występując pod szyldem Lewica i Demokraci, koalicja złożyła kilkanaście obietnic mających prowadzić do zmian w obszarach funkcjonowania państwa, które sprzyjają korupcji. Jednak według AKOP, w kolejnych latach jej aktywności na arenie politycznej trudno doszukiwać się inicjatyw zmierzających do realizacji tych obietnic. Autorzy raportu wskazują raczej na niską i słabnącą z czasem aktywność SLD.

 

  

 

Pliki do pobrania

do góry