Nawigacja

Raporty sytuacyjne

Skorumpowana władza lokalna w biednych stanach

Z badania opublikowanego przez National Bureau of Economic Research wynika, że skorumpowanie władz lokalnych jest wprostproporcjonalnie związane z przyznawaniem ulg w sektorze prywatnym.

Jego autorzy, R. Alison Felix i James R. Hines, jr, prowadząc od 1999 roku badania obliczyli, że  wzrost liczby skazanych za korupcję urzędników skutkuje większym prawdopodobieństwem przyznania bonifikat czy ulg podatkowych dla poszczególnych firm prywatnych.


Takie zachęty są częstsze na obszarach o niskim dochodzie na jednego mieszkańca, gdzie odpowiednio zwiększenie średniego dochodu w gospodarstwie domowym prowadzi do zmniejszenia prawdopodobieństwa oferowania takich korzyści.  Felix i Hines zaznaczają, że wymierne zachęty ze strony włodarzy łączą się z niską kulturą polityczną danych stanów, która prowadzi do dysfunkcyjnej polityki podatkowej. Z kolei brak konkurencyjności obszaru władze rekompensują inwestorom właśnie poprzez ulgi podatkowe.Raport dostępny jest na stronie National Bureau of Economic Research.


Źródło: http://www.nber.org/papers/w17466.pdf
 

 

 

 

do góry