Nawigacja

Raporty sytuacyjne

Skargi ważne w działalności kontrolnej NIK

Zamówienia publiczne, gospodarowanie majątkiem oraz działanie państwowych instytucji - to najczęstsze przedmioty kontroli skargowych NIK. Rocznie Izba przeprowadza kilkadziesiąt takich audytów.

W 2010 r. Polacy przesłali do NIK ponad 5 tys. zawiadomień o zaobserwowanych nieprawidłowościach. Ich bezpośrednim efektem było przeprowadzenie w ubiegłym roku kilkudziesięciu kontroli skargowych. Tego rodzaju audyty podejmowane są przez inspektorów jako kontrole dodatkowe.


Stałym elementem przesyłanej do NIK korespondencji skargowej są informacje o nieprawidłowo przeprowadzonych przetargach. Zarzuty dotyczą najczęściej nieprzestrzegania w postępowaniach zasady równości, jawności, powszechności i pisemności. Polacy skarżą się na nierówne traktowanie przy ubieganiu się o zamówienia publiczne. Często pojawia się zarzut o dostosowywanie warunków zamówienia do konkretnego oferenta. W 2010 r. kilkanaście kontroli skargowych dotyczyło właśnie postępowań przetargowych. Kontrolerzy weryfikowali poprawność udzielania zamówień m.in. przez Administrację Domów Miejskich w Bydgoszczy, Wojskową Specjalistyczną Przychodnię Lekarską w Giżycku, Wojewódzki Ośrodek Ruchy Drogowego w Pile czy Gminę Rokietnica.  

Czego dotyczyły pozostałe ubiegłoroczne kontrole skargowe? Sprzedaży nieruchomości, zatrudnienia pracowników, przeprowadzonych inwestycji, a także gospodarności kontrolowanych osób i instytucji. Izba zweryfikowała m.in.: jak Burmistrz Sanoka przydzielał lokale socjalne; jak Starostwo Powiatowe w Leżajsku sprzedawało mieszkania oraz jak udzielało bonifikat dla najemców; jak funkcjonował Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach oraz jak Gmina Zaleszany prowadziła inwestycje drogowe i rozliczenia środków otrzymanych na usuwanie skutków powodzi.

W zeszłym roku najwięcej kontroli skargowych przeprowadzili inspektorzy z Delegatury NIK w Rzeszowie i Kielcach.

Źródło: nik.gov.pl (8.08.2011)

 

Zobacz artykuł na stronie NIK

 

 

do góry