Nawigacja

Raporty sytuacyjne

Przejrzystość procesu stanowienia prawa

Opublikowany w 2008 roku raport „Przejrzystość procesu stanowienia prawa” podsumowuje realizację projektu „Społeczny monitoring procesu stanowienia prawa” prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach Programu Przeciw Korupcji.

W dokumencie analizowany jest proces stanowienia prawa ze względu na jego przejrzystość oraz dostępność i możliwość partycypacji w nim przez podmioty zewnętrzne. Transparentność procesu jego powstawania bowiem oraz jakość powstałej legislacji mają bezpośrednie przełożenie na skalę korupcji. Rozdział drugi (po wstępie) prezentuje proces legislacyjny czterech obserwowanych przez Fundację ustaw. Następne dwa skupiają się na procesie powstawania prawa na poziomie rządowym oraz sejmowym. Rozdział piąty podsumowuje uwagi i spostrzeżenia innych organizacji pozarządowych mających doświadczenie w obserwacji procesu prawodawstwa. W rozdziale szóstym omówione są wyniki badań opinii parlamentarzystów, dziennikarzy i lobbystów na temat zjawiska lobbingu i procesu stanowienia prawa. Kolejny rozdział jest wynikiem monitoringu stron internetowych Biuletynu Informacji Publicznej, jako realizacji dostępu opinii publicznej do informacji. W ostatnim rozdziale zawarto podsumowanie projektu i próbę sformułowania wniosków służących poprawie przepisów o lobbingu i stanowieniu prawa.

 

 

do góry