Nawigacja

Raporty sytuacyjne

Sport bez korupcji. Podręcznik dobrych praktyk

„Sport bez korupcji. Podręcznik dobrych praktyk” jest pracą zbiorową polskich i niemieckich autorów pod redakcją Holgera-Michaela Arndta i Dietera Miebacha, powstałą w ramach projektu “Improvement of the anticorruption activities in Poland”, koordynowanego przez Departament Administracji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jest to efekt szeregu szkoleń, seminariów, konferencji zorganizowanych jako część wskazanego projektu.

Dokument stawia sobie za cel rozpoznać zjawisko korupcji w sporcie, wskazać jak je skutecznie zwalczać, jakich działań i zachowań się wystrzegać, chociażby w celu uniknięcia wątpliwości natury etycznej oraz zwraca uwagę na potrzebę wczesnego wykrywania zjawiska, aby zniwelować jego negatywny wpływ na istotne dla państwa i społeczeństwa wartości.

Zawarte w opracowaniu artykuły traktują zarówno ogólnie o korupcji w sporcie i jej przyczynach, jak i konkretnie - w piłce nożnej. Dyscyplina ta bowiem została szczególnie dotknięta plagą korupcji w obu współpracujących państwach. Nie pominięta została także rola prasy oraz jej „lepkiej bliskości” ze sportem, a więc i z działaniami przynajmniej dwuznacznymi etycznie. W publikacji zaprezentowano ponadto propozycje działań i instrumentów, służących do zwalczania i zapobiegania korupcji we wskazanym obszarze.

 

Pliki do pobrania

do góry