Nawigacja

Raporty sytuacyjne

Jak zdemaskować szwindel?

Publikacja pt. „Jak zdemaskować szwindel? Czyli krótki przewodnik po whistleblowingu”, autorstwa Pani Anny Wojciechowskiej – Nowak, została wydana przez Fundację im. Stefana Batorego w roku 2008.

Poświęcona jest ona zjawisku demaskowania bezprawnego działania, w imię jego wyeliminowania dla dobra interesu społecznego, zwanego z angielskiego whistle-blowing. Traktowane jest ono jako działalność uzupełniająca niedostatki stanowionego prawa. Dokument stawia sobie za cel ukazanie zjawiska jako takiego, łącznie z pozytywnymi i negatywnymi reakcjami społecznymi.

W pierwszej części na konkretnych przykładach ukazane są polskie realia  demaskowania nieprawidłowości i nadużyć. Druga część zajmuje się niedostatkami w prawie pracy odnośnie ochrony, jakiej wymaga osoba demaskatora przed pracodawcą. Dalej polskiemu odbiorcy przybliżane są rozwiązania prawne funkcjonujące w Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii, gdzie ustawodawca dostrzegł już potrzebę udzielenia takim osobom odpowiedniej ochrony prawnej. Na koniec rozpatrywany jest whistleblowing w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych jako procedura ujawniania nieprawidłowości od wewnątrz, pozwalająca zidentyfikować i wyeliminować problem we wczesnym jego stadium.

 

do góry