Nawigacja

Raporty sytuacyjne

Co to jest korupcja

Przewodnik przygotowany został przez Lokalną Grupę Społeczną Obywatele Przeciw Korupcji.

Autorzy w swej prezentacji wychodzą od zdefiniowania zjawiska korupcji. W tym celu przytoczona jest definicja słownikowa, czy też w rozumieniu prawniczym oraz wymienione są formy w jakich występuje. Mowa jest także o szkodliwości korupcji w celu uczulenia społeczeństwa i zmniejszenia na nią społecznego przyzwolenia.

W dalszej części przewodnik zawiera pouczenie i wskazówki jak się zachować w sytuacji korupcyjnej: do kogo się zwrócić o pomoc, komu zgłosić taki przypadek. Dokonana jest też szczegółowa systematyka korupcji ze względu na kryterium przedmiotu.

Na koniec przytoczone są fragmenty dwóch dokumentów międzynarodowych traktujących na temat korupcji. Pierwszy z nich to Rezolucja Rady Europy z 6 listopada 1997 roku i jest on istotny ze względu na dwadzieścia zasad walki z korupcją, które formułuje. Drugi to Deklaracja Paryska zawierająca wezwanie do powszechnej walki z korupcją na wysokich szczeblach władzy.
 

 

Pliki do pobrania

do góry