Nawigacja

Raporty sytuacyjne

Program zwalczania korupcji II etap wdrażania (...)

Sprawozdanie z realizacji "Programu zwalczania korupcji - Strategia Antykorupcyjna II Etap Wdrażania 2005-2009" w I półroczu 2006 r., zostało przedłożone Radzie Ministrów przez ministra spraw wewnętrznych i administracji Ludwika Dorna. Drugi etap programu zwalczania korupcji, przyjęty przez Radę Ministrów w 2005 r., będzie realizowany do 2009 r.

W pierwszym półroczu 2006 r. realizacja Strategii Antykorupcyjnej koncentrowała się przede wszystkim na stworzeniu podstaw prawnych, a następnie powołaniu Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA). Innym zadaniem było zwiększenie świadomości publicznej i promocja etycznych wzorców postępowania. W tym celu MSWiA opracowało i rozpoczęło realizację kampanii edukacyjno-informacyjnej, która objęła administrację rządową i samorządową, parlamentarzystów oraz klientów administracji publicznej. W realizacji tego zadania wykorzystano środki z funduszy unijnych. Minister Obrony Narodowej powołał pełnomocnika ds. procedur antykorupcyjnych oraz znowelizował wewnętrzne procedury regulujące zakup uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

 

Pliki do pobrania

do góry