Nawigacja

Raporty sytuacyjne

Ekspertyza nt. skuteczności Strategii Antykorupcyjnej

Autorami raportu są dr Claus-Peter Wulff, Prokurator Naczelny Prokuratury Berlińskiej w stanie spoczynku i Marcus Ehbrecht, Długoterminowy Doradca Współpracy Bliźniaczej (Resident Twinning Adviser).

 Jest on częścią polsko-niemieckiego projektu “Enhancing anti-corruption activities in Poland” mającego na celu wzmocnienie administracji w walce z korupcją. Raport powstał w okresie maj 2007 - marzec 2008 roku.

Twórcy raportu wyszli od prezentacji sytuacji, w jakiej znajdowała się Polska w momencie realizacji projektu. Skupili się na przedstawieniu dorobku prawnego i działań władz państwowych, zmierzających do ograniczenia i zapobiegania zjawisku korupcji. Uwzględnili także czynnik nieinstytucjonalny, jakim jest kultura polityczna. Od strony zapobiegania korupcji oraz jej zwalczania zostały poddane analizie instytucje odpowiedzialne za walkę z patologią, w tym organizacje pozarządowe. Autorzy dokonali również charakterystyki sfer aktywności wyjątkowo narażonych na korupcję oraz sformułowali propozycje zmian organizacyjno-prawnych w przedmiotowym obszarze.

 

Pliki do pobrania

do góry