Nawigacja

Raporty sytuacyjne

Strategie antykorupcyjne jako integralny element procesu kształcenia kadr administracji publicznej

Artykuł „Strategie antykorupcyjne jako integralny element procesu kształcenia kadr administracji publicznej” ukazał się w „Służbie Cywilnej" 2003/2004 nr 7. Jego autorami są Mariusz Dmochowski i Anetta Dębicka – asystenci w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku.

Celem artykułu była próba przedstawienia propozycji modelu szkolenia skierowanego do urzędników administracji publicznej w zakresie edukacji antykorupcyjnej. Według autorów, stojących na stanowisku, że szkolenia antykorupcyjne mogą być skutecznym narzędziem w walce z korupcją, celem opracowania nie było przedstawienie schematu szkolenia bądź kursu jako zamkniętej koncepcji a jedynie materiału do dyskusji i dalszych działań, które doprowadzą do stworzenia ogólnych założeń merytorycznych z uwzględnieniem doświadczeń innych krajów i specyfiki odbiorców poszczególnych kursów. Podstawowym celem szkoleń opartych na tej koncepcji miałoby być wprowadzenie słuchaczy do problematyki korupcji, w tym oceny dziedzin życia publicznego narażonych na korupcję, określenia ryzyka korupcji, strategii zarządzania zasobami ludzkimi czy  zagadnień prawnych

Autorzy zwracają uwagę na to, że w Polsce brakuje monograficznego opracowania, które pokazywałoby w całościowym ujęciu prawne i instytucjonalne instrumenty walki ze zjawiskami korupcyjnymi na poziomie rządowej administracji centralnej i samorządowej. Zastanawiają się również nad tym, kto powinien opracowywać strategie walki z korupcją i do kogo takie programy powinny być adresowane, a w dalszej części zajęto się miejscem i rolą szkoleń w procesie kształcenia administracji publicznej.
 

 

Pliki do pobrania

do góry