Nawigacja

Raporty sytuacyjne

Program zwalczania korupcji II etap wdrażania (...)

Sprawozdanie przygotowane przez Zespół do Spraw Koordynacji Strategii Antykorupcyjnej w Departamencie Administracji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Sprawozdanie składała się z pięciu części. Pierwsza  zawiera informacje dotyczące Strategii Antykorupcyjnej; druga – opis najważniejszych działań rządu w zakresie walki z korupcją w ciągu pierwszego półrocza 2006 roku; trzecia – stan realizacji Strategii Antykorupcyjnej w 2005 roku, opracowany przez Zespół ds. Koordynacji Strategii Antykorupcyjnej; w czwartej stan realizacji wszystkich zadań; piąta część dokumentu zawiera wnioski.

Sprawozdanie miało odpowiedzieć na pytanie o skuteczności Strategii Antykorupcyjnej w realizacji głównych celów, tj. poprawy:

  • w wykrywaniu przestępstw korupcyjnych,
  • mechanizmów walki z korupcją,
  • świadomości społeczeństwa dot. zjawiska korupcji.

Sprawozdanie z realizacji Strategii Antykorupcyjnej zatwierdzonej przez Radę Ministrów 17 września 2002 roku stwierdziło, że zadania w niej zawarte zostały w większości zrealizowane. W październiku 2004 r. Rada Ministrów przyjęła sprawozdanie podsumowujące pierwszy etap realizacji Programu. Drugi etap wdrażania ( za I i II półrocze 2005 r.) Strategii Antykorupcyjnej przyjęto odpowiednio we wrześniu 2005 i kwietniu 2006 roku.

W sprawozdaniu stwierdzono, że pomimo niewątpliwych sukcesów w realizacji kilkuletniej strategii, korupcja wciąż jest postrzegana jako poważny problemem społeczny. Uznano korupcję za oczywiste ograniczenie w rozwoju Polski i kształtowanie negatywnego wizerunku kraju.

Autorzy sprawozdania stanęli na stanowisku, że kluczowym czynnikiem w zwalczaniu korupcji w Polsce byłoby powołanie wyspecjalizowanej służby w zwalczaniu tej patologii. Powołanie służby egzekwującej prawo uznano za najważniejsze przedsięwzięcie Programu Zwalczania Korupcji, a rezultatem tego stanowiska było rozporządzenie Rady Ministrów z 15.11.2005 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Rządu do Spraw Opracowania Programu Zwalczania Nadużyć w Instytucjach Publicznych .W wyniku tych działań w styczniu 2006 roku do Sejmu wpłynął projekt ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Zdaniem autorów sprawozdania powołanie tej instytucji jest szansą na poprawę skuteczności dotychczasowych działań oraz odpowiedzią na społeczne oczekiwania zdecydowanych działań antykorupcyjnych.

 

Pliki do pobrania

do góry