Nawigacja

Raporty sytuacyjne

Program zwalczania korupcji. Strategia antykorupcyjna

Program zwalczania korupcji. Strategia Antykorupcyjna na lata 2005-2009 jest dokumentem realizującym przesłanie zawarte w Deklaracji Paryskiej Zgromadzenia Narodów Zjednoczonych z 18 czerwca 2003 roku, dotyczącej zwalczania korupcji na wysokim szczeblu i podjęcia międzynarodowych wysiłków zmierzających do jej zwalczania.

Program, bazujący na krajowych i międzynarodowych uregulowaniach prawnych w zakresie zwalczania korupcji, określa obszary i mechanizmy korupcjogenne występujące w Polsce, charakteryzuje instytucje powołane do zwalczania korupcji, wytycza cele ogólne i strategiczne (zapobieganie zjawiskom korupcji, koordynowanie działań, wprowadzanie standardów etycznych, stworzenie struktur prawnych i administracyjnych), termin ich realizacji i podmioty odpowiedzialne za wykonanie poszczególnych zadań.

Wytyczne zawarte w Programie dotyczą zmian legislacyjnych, organizacyjnych i informacyjno - edukacyjnych w takich obszarach jak: gospodarka, organy władzy państwowej, administracja publiczna, wymiar sprawiedliwości i organy zwalczające korupcję, służba zdrowia, finanse publiczne, edukacja, kultura oraz środki masowego przekazu.

Program zwalczania korupcji jest narzędziem, przez które państwo realizuje swoje zadania w zakresie przeciwdziałania destrukcyjnym zjawiskom. Po dokonaniu oceny funkcjonowania Programu, a także w celu aktualizacji zadań, realizacja strategii antykorupcyjnej może wykraczać poza terminy określone w dokumencie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

do góry