Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

OECD

Raport Grupy Roboczej OECD ds. Przekupstwa

Grupa Robocza OECD do spraw Przekupstwa (Working Group on Bribery) po raz pierwszy w czerwcu tego roku podała do publicznej wiadomości dane dotyczące rezultatów działań podejmowanych przez państwa strony Konwencji OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych (OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials In International Business Transactions), dotyczące egzekwowania przyjętych w niej uregulowań.

Jest to pierwsze takie zestawienie od czasu, kiedy Konwencja OECD zaczęła obowiązywać, to znaczy od 1999 roku i obejmuje ono dane za lata 1999-2009.


Opublikowany raport zawiera informacje na temat liczby prowadzonych w związku z korupcją zagraniczną spraw karnych, administracyjnych oraz cywilnych, zakończonych ostatecznym rozstrzygnięciem, to znaczy wyrokiem skazującym, uniewinnieniem, czy też podobnym rozstrzygnięciem na gruncie procedury administracyjnej czy cywilnej.

Niektórzy członkowie Grupy Roboczej podali informacje na temat liczby obecnie prowadzonych dochodzeń.  

Według danych zgromadzonych do maja 2010 roku, sankcje karne orzeczono wobec 148 osób oraz 77 podmiotów. Liczby te dotyczą 13 państw sygnatariuszy Konwencji. Spośród nich, w 7 przypadkach ukarano zarówno osoby, jak i przedsiębiorstwa, w jednym przypadku tylko przedsiębiorstwo, zaś w pięciu pozostałych ukarano wyłącznie uznane winnymi korupcji zagranicznej osoby. Według zgromadzonych informacji, ostatecznie wobec 40 osób orzeczono karę pozbawienia wolności. Kary finansowe nałożone na przedsiębiorstwa łącznie osiągnęły sumę 1,24 miliarda euro.

Według zgłoszonych danych, najbardziej aktywne w egzekwowaniu przepisów Konwencji są Stany Zjednoczone (60 orzeczeń skazujących), Włochy (39 orzeczeń skazujących), Niemcy (20 orzeczeń skazujących), Korea Południowa (16 orzeczeń skazujących)  oraz Japonia (7 orzeczeń skazujących). Ponadto, według przekazanych informacji, na podstawie przepisów Konwencji prowadzonych jest obecnie 280 dochodzeń dotyczących korupcji zagranicznej, co dotyczy 21 państw stron Konwencji.

Źródło: oecd.org

 

Pobierz raport

 

 

Pliki do pobrania

do góry